CZ EN

Dostihové sázky

Podmínky pro povolování dostihových sázek dle § 2 písm. k)

DOSTIHOVÉ SÁZKY

Dostihové sázky dle ustanovení § 2 písm. k) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o loteriích“) jsou definovány jako sázkové hry, při nichž je výhra podmíněna uhodnutím pořadí ve výkonnostních zkouškách koní dostihových plemen (dále jen „dostihové sázky“), a výše výhry je závislá na poměru počtu výherců k celkové výši vkladů (sázek) a předem stanovenému podílu výher nebo výše výhry je přímo úměrná výhernímu podílu, ve kterém byla sázka přijata, a výši vsazené částky.

Zpracováno podle stavu k 31.8.2014. Ministerstvo financí vydá povolení k provozování dostihových sázek při splnění těchto základních podmínek stanovených zákonem o loteriích a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“):

  1. Povolení může být vydáno pouze státem pověřené akciové společnosti se sídlem na území ČR, jejíž veškeré akcie znějí na jméno. Základní kapitál této akciové společnosti činí minimálně 10 000 000 Kč a nesmí být sníženo pod tuto minimální výši po celou dobu platnosti povolení (§ 4 odst. 9 zákona o loteriích).
  2. Povolení nelze vydat tuzemské (české) právnické osobě se zahraniční majetkovou účastí, ani právnické osobě, ve které má tato společnost zahraniční majetkovou účast (§ 4 odst. 4 zákona o loteriích).
  3. Žadatel o povolení předloží Ministerstvu financí doklad o bezúhonnosti osob uvedených v § 4a odst. 1 zákona o loteriích, a to v případě, že jsou cizinci, kteří nemají na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo pokud se jedná o akcionáře nebo společníka žadatele, který je právnickou osobu se sídlem mimo území České republiky. Tyto doklady musí být předloženy v rozsahu uvedeném v § 4a zákona o loteriích, a to v českém jazyce.

 

Přílohy k žádosti o povolení dostihové sázky dle § 2 písm. k) zákona o loteriích
Přílohy k žádosti o povolení  Originál Ověřená kopie Kopie
Prohlášení žadatele o tom, že není tuzemskou právnickou osobou se zahraniční majetkovou účastí, ani právnickou osobou, ve které má tato společnost majetkovou účast  x
(registr)
   
Herní plán x    
Návštěvní řád x    
Výpis z osvědčení o provozuschopnosti příslušného technického a programového vybavení pro přijímání dostihových sázek     x
Smlouvu o pronájmu nebo jiném užívacím právu k provozovně nebo doklad o jejím vlastnictví      x
Inspekční zpráva PAO k technickému a programovému vybavení pro přijímání dostihových sázek      x
Prohlášení žadatele o tom, že sázky budou nabírány pouze na provozovnách schválených MF x    
Prohlášení o nabytí příslušného technického a programového vybavení pro přijímání dostihových sázek, v případě pronájmu tohoto zařízení smlouva nebo výpis ze smlouvy o pronájmu     x

 

Oddělení 3401 odboru Státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi zřídilo registr, do nějž je možné vkládat:

  1. Prohlášení žadatele o tom, že není tuzemskou právnickou osobu se zahraniční majetkovou účastí, ani právnickou osobou, ve které má tato společnost majetkovou účast

 

Cílem zřízení registru je snaha omezit administrativní zatěžování účastníků řízení. Každý účastník řízení může požádat, aby byly uvedené písemnosti vloženy do registru, a v případě podání další žádosti pak již není potřeba uvedené písemnosti dokládat. Účastník je povinen písemnosti vedené v registru aktualizovat podle aktuálního stavu.

V případě, že účastník nevyužije možnosti vložení daných písemností do registru, je povinen doložit originál daných příloh s každou další žádostí, neboť se jedná o podklady nezbytné pro vydání rozhodnutí.

Správní poplatky
Žádost o povolení 5 000,- Kć
Žádost o zrušení povolení 3 000,- Kč
Žádost o změnu povolení 3 000,- Kč

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.