CZ EN

odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu

Odbor zkoumá problematiku v oblasti regulace hazardních her, daně z hazardních her a souvisejících svodných procesních agend analyzuje její stávající stav a navrhuje v této oblasti opatření k řešení aktuálních otázek a k jejímu dalšímu zefektivňování.

Odbor zkoumá problematiku v oblasti regulace hazardních her, daně z hazardních her a souvisejících svodných procesních agend analyzuje její stávající stav a navrhuje v této oblasti opatření k řešení aktuálních otázek a k jejímu dalšímu zefektivňování. Zpracovává koncepci dalšího vývoje v oblasti hazardních her, daně z hazardních her. Spolupodílí se na koncepci dalšího vývoje daňové politiky a na analýzách daňových příjmů. V oblasti hazardních her zodpovídá za zpracování věcných řešení, včetně hodnocení dopadů regulace a věcných záměrů zákonů. Zajišťuje soulad právních předpisů v působnosti odboru s právem EU. Rozhoduje ve správních řízeních ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb. a zákona č. 186/2016 Sb., vyjma těch, které náleží do kompetence odboru Správní činnosti. Zabezpečuje analytickou činnost v oblasti své působnosti. Vykonává dozor nad dodržováním zákona č. 186/2016 Sb., podmínek stanovených v základním povolení a v povolení k umístění herního prostoru a náležitostí uvedených v ohlášení a rámcově metodicky usměrňuje orgány celní správy při výkonu státního dozoru nad dodržováním zákona č. 186/2016 Sb. provozovateli hazardních her, včetně metodické pomoci krajským úřadům, obcím a pověřeným osobám v rozsahu své působnosti. Zabezpečuje základní metodickou činnost v rozsahu věcné působnosti odboru. Sleduje vývoj a zavádění nových trendů a technologií souvisejících s věcnou působností odboru a využívá jich při své činnosti, včetně zpracování a aplikace podmínek povolování hazardních her. Rozhoduje o zapsání internetové stránky obsahující nepovolenou hazardní hru na seznam nepovolených internetových her. Vede rejstřík fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách a seznam nepovolených internetových her. Spravuje informační systém pro provozování hazardních her.

oddělení 7301 - Procesní agendy

vedoucí oddělení: Mgr. Markéta Dejmková
telefon: (+420) 25704 4006
email: Marketa.Dejmkova@mfcr.cz

oddělení 7302 - Regulace hazardu

vedoucí oddělení: Ing. Tomáš Bureš
telefon: (+420) 25704 2036
email: Tomas.Bures@mfcr.cz

oddělení 7303 - Správní řízení v oblasti hazardu

vedoucí oddělení: Mgr. Michaela Bláhová
telefon: (+420) 25704 2872
email: Michaela.Blahova@mfcr.cz

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.