CZ EN

Lokální loterní systém

Podmínky pro povolování lokálních loterních systémů dle § 2 písm. n)

LOKÁLNÍ LOTERNÍ SYSTÉM

Lokální loterní systém (dále jen „LLS“) dle § 2 písm. n) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o loteriích“) je elektronickým systémem tvořeným centrální částí se třemi nebo dvěma pevně fyzicky spojenými zařízeními obsluhovanými sázejícími jako funkčně nedělitelný celek, který má jedno výrobní číslo a který hráči nabízí konkrétní válcové hry zobrazované prostřednictvím nejméně 3 mechanicky otáčejících se nebo elektronicky nabíhajících kotoučů s různými symboly, doplněné o společnou bonusovou hru. Technické zařízení nelze rozšiřovat o další herní místa. Rozhodnutí o základních výhrách a správa sázejícím vložených vkladů je prováděno přímo na místě buď technickým zařízením, nebo jedním z herních míst.

P. č. Přílohy k žádosti o povolení LLS Originál Ověřená kopie Kopie
1. Prohlášení žadatele o tom, že není tuzemskou právnickou osobou se zahraniční majetkovou účastí, ani právnickou osobou, ve které má tato společnost majetkovou účast. x    
2. Potvrzení banky o složení jistoty ve smyslu § 4b odst. 1 písm. a) zákona o loteriích. (50 mil. Kč) x nebo x  
3. Smlouvu nebo výpis ze smlouvy o pronájmu nebo jiném užívacím právu k provozovně nebo doklad o jejím vlastnictví.     x
4. Prohlášení žadatele, v jakém typu provozovny (kasino, herna, místo splňující podmínky zvláštního provozu dle § 17 odst. 10 zákona o loteriích) bude/budou LLS provozován/y. x    
5. Výpis z osvědčení o provozuschopnosti příslušného sázkového zařízení.     x
6. Inspekční zpráva k hernímu systému.  x nebo x  
7. Prohlášení o nabytí sázkového zařízení, v případě pronájmu sázkového zařízení Smlouva nebo výpis ze smlouvy o pronájmu.     x
8. Herní plán v případě prvního schválení viz. sdělení na konci 1x    
9. Smlouva nebo výpis ze smlouvy o zajištění odborného servisu sázkového zařízení.     x
10. Prohlášení žadatele o tom, že LLS nebudou provozovány v budovách, v nichž je provozování loterií a jiných podobných her zakázáno na základě § 50 odst. 5 zákona o loteriích. x    
11. Jména osob odpovídajících za dodržování zákazu hry osob mladších 18 let a oprávněných jednat s orgány státního dozoru. Pověřené osoby svým podpisem stvrdí souhlas s pověřením. x    

Zdroj: odbor 34 - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi

Č. Další přílohy k žádosti o povolení do provozovny typu „zvláštní provozní režim“ originál Ověřená kopie kopie
1. Prohlášení žadatele o tom, že LLS umístěné v místech, která splňují podmínky zvláštního provozního režimu dle § 17 odst. 10 zákona o loteriích, jsou technicky vybaveny tak, aby neumožnily hru bez předchozí kontroly plnoletosti účastníka hry. x    
2. Prohlášení žadatele o tom, že v místech, která splňují podmínky zvláštního provozního režimu dle § 17 odst. 10 zákona o loteriích, nebudou schválením žádosti provozovány více než 6 povolených přístrojů a zařízení ve smyslu § 41b odst. 3 zákona o loteriích. x    

Zdroj: odbor 34 - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi

Oddělení 3401 odboru Státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi zřídilo registr, do nějž je možné vkládat:

  1. Prohlášení žadatele o tom, že není tuzemskou právnickou osobu se zahraniční majetkovou účastí, ani právnickou osobou, ve které má tato společnost majetkovou účast
  2. Potvrzení banky o složení jistoty ve smyslu § 4b odst. 1 písm. a) zákona o loteriích
  3. Inspekční zpráva

 

Cílem zřízení registru je snaha omezit administrativní zatěžování účastníků řízení. Každý účastník řízení může požádat, aby byly uvedené písemnosti vloženy do registru. Přílohy vložené do registru již není potřeba písemně dokládat.

Účastník je povinen písemnosti vedené v registru aktualizovat podle aktuálního stavu. V případě, že účastník nevyužije možnosti vložení daných písemností do registru, je povinen doložit originál daných příloh s každou další žádostí, neboť se jedná o podklady nezbytné pro vydání rozhodnutí.

Schvalování herních plánů:

Ministerstvo financí upozorňuje na změnu související se schvalováním herních plánů u LLS. Od 1.12.2012 schvaluje Ministerstvo financí herní plány LLS v samostatném rozhodnutí. Změna je pouze formálního charakteru a pro provozovatele znamená, že herní plán (dva originály) k LLS bude dokládat pouze u první žádosti o povolení LLS. Ke schválení herního plánu dojde zároveň s povolením LLS tzn. provozovatel uhradí správní poplatek pouze ve výši 5 000 Kč. V okamžiku, kdy bude provozovateli schválen herní plán samostatným rozhodnutím, nebude již potřeba dokládat u dalších žádostí o povolení téhož typu LLS herní plány.

Doplnění herního plánu bude prováděno změnou již schváleného herního plánu. Žádost o změnu herního plánu bude nadále zpoplatněna správním poplatkem ve výši 3 000 Kč a bude probíhat standardním způsobem, tzn. provozovatel předloží Ministerstvu financí dva originály herních plánů, přičemž se jeden schválený vrátí provozovateli. Upozorňujeme, že provozovatel může požádat o schválení všech her u příslušného typu LLS a je jen na jeho vůli, které konkrétní hry bude u daného technického zařízení na konkrétní adrese provozovat.

Provozovatel umístí v provozovně herní plán, přípustná je také elektronická verze herního plánu, který byl schválen rozhodnutím Ministerstva financí. V případě, že je provozovateli schválena změna herního plánu, pak provozovatel v provozovně umístí tento nově schválený herní plán, případně elektronickou verzi herního plánu.

V případě, že provozovatel disponuje starším rozhodnutím Ministerstva financí, kterým byl schválen herní plán a zároveň povoleno provozování LLS, pak umístí v provozovně tento schválený herní plán, případně jeho elektronickou verzi.

Pokud provozovatel využil možnosti vložení herního plánu do registru zřízeného odborem 341 a na základě této skutečnosti již herní plány k žádosti o povolení nedokládal, pak v provozovně umístí kopii posledního schváleného herního plánu nebo jeho elektronickou verzi.

Správní poplatky

Žádost o povolení 5 000,- Kč
Žádost o zrušení povolení 3 000,- Kč
Žádost o změnu povolení 3 000,- Kč

 

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.