CZ EN

Zákon č. 151/2023 Sb.

kterým se mění zákon č. 251/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Dne 20. 6. 2023 nabyl účinnosti zákon č. 151/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 251/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

V důsledku nabytí účinnosti tohoto zákona bude moci Ministerstvo financí hájit před soudy svá rozhodnutí vydaná v odvolacích řízeních proti rozhodnutím úřadů regionálních rad regionů soudržnosti o uložení odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně v případě dotací poskytnutých dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. V mezidobí před novelou uvedeného zákona hájilo tato rozhodnutí Ministerstva financí Odvolací finanční ředitelství.

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.