CZ EN

oddělení 2203 - Legislativa a metodika ÚSC

Vytváří právní předpisy týkající se financování ÚSC a podílí se na harmonizaci legislativního rámce veřejných financí.

a)    vytváří právní předpisy týkající se financování ÚSC (zejména zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) a podílí se na harmonizaci legislativního rámce veřejných financí (např. zákony o ÚSC, programové financování, daňové zákony),
b)    vytváří a podílí se na tvorbě koncepčních materiálů týkajících se financování ÚSC,
c)    vytváří metodiky a směrnice týkající se financování ÚSC,
d)    zajišťuje vzdělávání úředníků ÚSC a ověřování jejich zvláštní odborné způsobilosti,
e)    vede daňová řízení ve věcech porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb.,
f)    vede správní řízení o udělení předchozího souhlasu s vydáním komunálních dluhopisů podle zákona č. 190/2004 Sb., ve věcech správních deliktů podle zákona č. 250/2000 Sb., a ve sporech z právních poměrů při poskytnutí dotace z územních rozpočtů,
g)    zajišťuje organizačně a administrativně činnost zvláštních komisí zřízených při odboru Financování územních rozpočtů,
h)    posuzuje návrhy finanční správy na prominutí odvodů a penále vyměřených obcím a krajům z důvodu porušení rozpočtové kázně (zejména dotace na konání voleb). 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.