CZ EN

Mnohostranná dohoda (CbCR)

MCAA a CbCR

Mnohostranná dohoda příslušných orgánů o výměně Zpráv podle jednotlivých zemí (CbCR)

V návaznosti na Úmluvu a především její Článek 6 - Automatická výměna informací byla vypracována Mnohostranná dohoda příslušných orgánů o výměně Zpráv podle jednotlivých zemí.

Seznam států vyměňujících zprávy podle zemí (podle ust. § 13zb aktuálního znění zákona č. 164/2013 Sb.)

Aktuální seznam států vyměňujících zprávy podle zemí s Českou Republikou zveřejnilo Ministerstvo financí ČR ve Finančním zpravodaji č. 9/2023. Seznam bude dále případně aktualizován v návaznosti na zapojení dalších jurisdikcí do systému výměny zpráv podle zemí s Českou republikou. V takovém případě bude seznam opět vydán ve Finančním zpravodaji.

Ministerstvo financí patří mezi orgány, které hodlají ve vztahu k Mnohostranné dohodě příslušných orgánů o automatické výměně zpráv podle zemí (dále jen „MCAA o CbCR“) vyměňovat zprávy podle zemí se všemi zainteresovanými jurisdikcemi, které za tímto účelem doručí Sekretariátu OECD řádně vyplněné a právně podložené notifikace. Ministerstvo financí ČR neshledalo důvod pro omezení okruhu jurisdikcí pro výměnu.

Pokud jde o výměnu zpráv podle zemí na jiném základě, než je MCAA o CbCR, je v současné době v případě České republiky aktuální pouze výměna na základě již uzavřeného dvoustranného Ujednání mezi příslušným orgánem České republiky a příslušným orgánem Spojených států amerických o automatické výměně zpráv podle zemí. Spojené státy americké jsou jako příslušný smluvní stát také zařazeny do vyhlašovaného seznamu států vyměňujících zprávy podle zemí.

V případě, že k tomu povinný subjekt provede povinnost Ohlášení podle § 13zn aktuálního znění zák. č. 164/2013 Sb. a následně podle seznamu států zveřejněného ve Finančním zpravodaji zjistí, že příslušná jurisdikce v aktuálním zveřejněném seznamu figuruje či nefiguruje a tato změna má dopad na skutečnosti uvedené v Ohlášení již podaném Finanční správě ČR, bude nutné podat Ohlášení nové, které příslušný údaj uvede na pravou míru (v záhlaví EPO formuláře zaškrtne možnost „Změna údajů“).  


Související informace:

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.