CZ EN

Základní informace

V souvislosti s prohlubováním boje proti daňovým únikům z globálního hlediska se zvyšuje význam mezinárodní spolupráce v oblasti daní, a to především formou výměny informací. K původní výměně informací na žádost přibyla výměna spontánní a v poslední době nejvíce rozvíjená výměna automatická.

Automaticky se nově vyměňují:

  • informace o finančních účtech získané od finančních institucí na základě společného standardu pro oznamování a náležitou péči;
  • informace o daňových stanoviscích s přeshraničním prvkem;
  • informace oznamované nadnárodními skupinami podniků, tzv. zprávy podle jednotlivých zemí (v originále Country-by-Country Reports, používá se také zkratka CbC Reporting);
  • informace oznamované zprostředkovateli přeshraničních uspořádání;
  • informace oznamované provozovateli platforem

Kromě mezinárodních smluv, jejichž předmětem úpravy je mezinárodní spolupráce, včetně výměny informací, obsahují zvláštní ustanovení o výměně informací rovněž smlouvy o zamezení dvojímu zdanění (Double Tax Treaties - DTT). Pokud je příslušné ustanovení DTT uzavřeno podle čl. 26 modelové smlouvy OECD, umožňuje všechny výše citované druhy výměny, včetně výměny automatické.

Praktickým prováděním mezinárodní výměny informací se zabývá Finanční správa České republiky.

Související informace:

 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.