CZ EN

Zveřejnění údajů o uchazeči dle § 13 zákona č. 353/2019 Sb. (nominační zákon)

Ministerstvo financí na základě povinnosti uložené zákonem č. 353/2019 Sb. o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon) dle § 13 nominačního zákona tímto zveřejňuje, že uchazečem, jehož nominaci navrhuje do právnické osoby s majetkovou účastí státu Kongresové centrum Praha, a.s., jako člena dozorčí rady, je paní PhDr. Ing. Zdenka Klapalová, CSc. MRICS, narozená v roce 1959.

Ministerstvo financí postupem dle § 16 nominačního zákona oznamuje, nominaci Ing. Zdeňky Klapalové, CSc., MRICS do dozorčí rady společnosti Kongresové centrum Praha, a.s. Výbor pro personální nominace projednal dne 3. března 2020 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Ministerstvo financí v souladu s doporučením a odůvodněním Výboru nominaci Ing. Zdeňky Klapalové, CSc., MRICS navrhlo a valná hromada společnosti tuto nominaci dne 19. června 2020 schválila.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář