CZ EN

Zveřejnění údajů o uchazeči dle § 13 zákona č. 353/2019 Sb. (nominační zákon)

Ministerstvo financí na základě povinnosti uložené zákonem č. 353/2019 Sb., o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon) dle § 13 nominačního zákona tímto zveřejňuje, že uchazečem, jehož nominaci navrhuje do právnické osoby s majetkovou účastí státu ČEZ, a.s., jako člena dozorčí rady, je pan Ing. Vladimír Černý, narozen v roce 1961.

Ministerstvo financí postupem dle § 16 nominačního zákona oznamuje, nominaci Ing. Vladimíra Černého do dozorčí rady společnosti ČEZ, a.s. Výbor pro personální nominace projednal dne 9. dubna 2020 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Ministerstvo financí v souladu s doporučením a odůvodněním Výboru nominaci Ing. Vladimíra Černého navrhlo a valná hromada společnosti tuto nominaci dne 29.června 2020 schválila.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář