CZ EN

Zveřejnění údajů o uchazeči dle § 13 zákona č. 353/2019 Sb. (nominační zákon)

Ministerstvo financí na základě povinnosti uložené zákonem č. 353/2019 Sb., o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon) dle § 13 nominačního zákona tímto zveřejňuje, že uchazečem, jehož nominaci navrhuje do právnické osoby s majetkovou účastí státu MUFIS a.s., jako člena dozorčí rady, je paní Ing. Petra Svobodová, narozená v roce 1986.

Ministerstvo financí postupem dle § 16 nominačního zákona oznamuje, že nominaci Ing. Petry Svobodové do dozorčí rady společnosti MUFIS a.s. Výbor pro personální nominace projednal dne 13. května 2020 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Valná hromada společnosti MUFIS a.s., konaná dne 20. května 2020, v souladu s doporučením a odůvodněním Výboru zvolila Ing. Petru Svobodovou do funkce člena dozorčí rady.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář