CZ EN

Zveřejnění údajů o uchazeči dle § 13 zákona č. 353/2019 Sb. (nominační zákon)

Ministerstvo financí na základě povinnosti uložené zákonem č. 353/2019 Sb., o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon) dle § 13 nominačního zákona tímto zveřejňuje, že uchazečem, jehož nominaci navrhuje do právnické osoby s majetkovou účastí státu Česká exportní banka, a.s., jako člena představenstva, je pan Ing. Jiří Schneller, narozen v roce 1967.

Ministerstvo financí postupem dle § 16 nominačního zákona oznamuje, nominaci Ing. Jiřího Schnellera do představenstva společnosti Česká exportní banka, a.s. Výbor pro personální nominace projednal dne 7. července 2020 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Ministerstvo financí v souladu s doporučením a odůvodněním Výboru nominaci Ing. Jiřího Schnellera navrhlo a valná hromada společnosti tuto nominaci dne 21. prosince 2020 schválila.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář