CZ EN

Zveřejnění údajů o uchazeči dle § 13 zákona č. 353/2019 Sb. (nominační zákon)

Ministerstvo financí na základě povinnosti uložené zákonem č. 353/2019 Sb., o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon) dle § 13 nominačního zákona tímto zveřejňuje, že uchazečem, jehož nominaci navrhuje do právnické osoby s majetkovou účastí státu MERO ČR, a.s., jako člena představenstva, je pan Ing. Marcel Kalakaj, narozen v roce 1969.

Ministerstvo financí postupem dle § 16 nominačního zákona oznamuje, nominaci Ing. Marcela Kalakaje do funkce člena představenstva společnosti MERO ČR, a.s., Výbor pro personální nominace projednal dne 15. prosince 2020 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Ministerstvo financí Ing. Marcela Kalakaje v souladu s doporučením a odůvodněním Výboru rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady dne 23. prosince 2020 zvolilo do funkce člena představenstva společnosti MERO ČR, a.s.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář