CZ EN

Zveřejnění údajů o uchazeči dle § 13 zákona č. 353/2019 Sb. (nominační zákon)

Ministerstvo financí na základě povinnosti uložené zákonem č. 353/2019 Sb. o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon) dle § 13 nominačního zákona tímto zveřejňuje, že uchazečkou, jejíž nominaci navrhuje do právnické osoby s majetkovou účastí státu Kongresové centrum Praha, a.s., jako členku dozorčí rady, je paní Ing. Michaela Vychodilová, narozena v roce 1965.

Ministerstvo financí postupem dle § 16 nominačního zákona oznamuje, nominaci Ing. Michaely Vychodilové do funkce členky dozorčí rady společnosti Kongresové centrum Praha, a.s. Výbor pro personální nominace projednal dne 15. června 2021 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Ministerstvo financí v souladu s doporučením a odůvodněním Výboru nominaci Ing. Michaely Vychodilové navrhlo a valná hromada společnosti tuto nominaci dne 29. června 2021 schválila.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář