CZ EN

Zveřejnění údajů o uchazeči dle § 13 zákona č. 353/2019 Sb. (nominační zákon)

Ministerstvo financí na základě povinnosti uložené zákonem č. 353/2019 Sb., o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon) dle § 13 nominačního zákona tímto zveřejňuje, že uchazečem, jehož nominaci navrhuje do právnické osoby s majetkovou účastí státu ČEPRO, a. s., jako člena představenstva, je pan Mgr. Jan Duspěva narozen v roce 1974.

Ministerstvo financí postupem dle § 16 nominačního zákona oznamuje, že nominaci Mgr. Jana Duspěvy do funkce člena představenstva společnosti ČEPRO, a.s. Výbor pro personální nominace projednal dne 3. srpna 2021 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. V souladu s doporučením a odůvodněním Výboru byl rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady dne 30. září 2021 Mgr. Jan Duspěva zvolen do funkce člena představenstva společnosti ČEPRO, a.s.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář