CZ EN

Zveřejnění údajů o uchazeči dle § 13 zákona č. 353/2019 Sb. (nominační zákon)

Ministerstvo financí na základě povinnosti uložené zákonem č. 353/2019 Sb., o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon) dle § 13 nominačního zákona tímto zveřejňuje, že uchazečem, jehož nominaci navrhuje do právnické osoby s majetkovou účastí státu Letiště Praha, a.s., jako člena představenstva, je pan Ing. Jiří Pos, narozen v roce 1961.

Ministerstvo financí postupem dle § 16 nominačního zákona oznamuje, že nominaci Ing. Jiřího Pose do funkce člena představenstva společnosti Letiště Praha, a.s. Výbor pro personální nominace projednal dne 17. srpna 2021 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. V souladu s doporučením a odůvodněním Výboru byl rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady dne 27. srpna 2021 Ing. Jiří Pos zvolen do funkce člena představenstva společnosti Letiště Praha, a.s.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář