CZ EN

Zveřejnění údajů o uchazeči dle § 13 zákona č. 353/2019 Sb. (nominační zákon)

Ministerstvo financí na základě povinnosti uložené zákonem č. 353/2019 Sb., o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon) dle § 13 nominačního zákona tímto zveřejňuje, že uchazečem, jehož nominaci navrhuje do právnické osoby s majetkovou účastí státu Česká exportní banka, a.s., jako člena dozorčí rady, je pan Ing. Petr Knapp, narozen v roce 1956.

Ministerstvo financí postupem dle § 16 nominačního zákona oznamuje, nominaci Ing. Petra Knappa do funkce člena dozorčí rady  společnosti Česká exportní banka, a.s. Výbor pro personální nominace projednal dne 5. října 2021 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Ministerstvo financí v souladu s doporučením a odůvodněním Výboru nominaci Ing. Petra Knappa navrhlo a valná hromada společnosti tuto nominaci dne 21. prosince 2021 schválila.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář