CZ EN

Zveřejnění údajů o uchazeči dle § 13 zákona č. 353/2019 Sb. (nominační zákon)

Ministerstvo financí na základě povinnosti uložené zákonem č. 353/2019 Sb., o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon) dle § 13 nominačního zákona tímto zveřejňuje, že uchazečkou, jejíž nominaci navrhuje do právnické osoby s majetkovou účastí státu ČEPRO, a.s., jako členku představenstva, je paní Ing. Helena Hostková narozena v roce 1963.

Ministerstvo financí postupem dle § 16 nominačního zákona oznamuje, že nominaci Ing. Heleny Hostkové  do funkce členky představenstva společnosti ČEPRO, a.s. Výbor pro personální nominace projednal dne 11. ledna 2022 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. V souladu s doporučením a odůvodněním Výboru byla rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady dne 20. ledna 2022 Ing. Helena Hosková zvolena do funkce členky představenstva společnosti ČEPRO, a.s.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář