CZ EN

Zveřejnění údajů o uchazeči dle § 13 zákona č. 353/2019 Sb. (nominační zákon)

Ministerstvo financí na základě povinnosti uložené zákonem č. 353/2019 Sb., o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon) dle § 13 nominačního zákona tímto zveřejňuje, že uchazečkou, jejíž nominaci navrhuje do právnické osoby s majetkovou účastí státu THERMAL-F, a.s., jako členku dozorčí rady, je paní Ing. Kateřina Hyan, narozena v roce 1976.

Ministerstvo financí postupem dle § 16 nominačního zákona oznamuje, nominaci Ing. Kateřiny Hyan do funkce členky dozorčí rady  společnosti THERMAL-F, a. s. Výbor pro personální nominace projednal dne 8. února 2022 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. V souladu s doporučením a odůvodněním Výboru byla rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady dne 18. února 2022 Ing. Kateřina Hyan zvolena do funkce členky dozorčí rady společnosti THERMAL-F, a. s. 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář