CZ EN

Zveřejnění údajů o uchazeči dle zákona č. 353/2019 Sb. (nominační zákon) - Thermal-F, a.s.

Ministerstvo financí na základě povinnosti uložené zákonem č. 353/2019 Sb., o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon) dle § 13 nominačního zákona tímto zveřejňuje, že uchazečem, jehož nominaci navrhuje do právnické osoby s majetkovou účastí státu Thermal-F, a.s., jako člena dozorčí rady, je pan Mgr. Aleš Gongol, narozen v roce 1981.

Ministerstvo financí postupem dle § 16 nominačního zákona oznamuje, že nominaci pana Mgr. Aleše Gongola do funkce člena dozorčí rady společnosti THERMAL-F, a.s. Výbor pro personální nominace projednal dne 20. prosince 2022 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. V souladu s doporučením a odůvodněním Výboru byl rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady dne 5. ledna 2023  Mgr. Aleš Gongol zvolen do funkce člena dozorčí rady společnosti THERMAL-F, a.s.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář