CZ EN

Zveřejnění údajů o uchazeči dle zákona č. 353/2019 Sb. (nominační zákon) - SPCSS, s.p.

Ministerstvo financí na základě povinnosti uložené zákonem č. 353/2019 Sb., o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon) dle § 13 nominačního zákona tímto zveřejňuje, že uchazečem, jehož nominaci navrhuje do státního podniku Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s.p., jako člena dozorčí rady, je pan Mgr. Radoslav Bulíř, narozen v roce 1974.

Ministerstvo financí postupem dle § 16 nominačního zákona oznamuje, že nominaci Mgr. Radoslava Bulíře do funkce člena dozorčí rady státního podniku Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s.p. Výbor pro personální nominace projednal dne 10. ledna 2023 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. V souladu s doporučením a odůvodněním Výboru byl Mgr. Radoslav Bulíř dne 19. ledna 2023 jmenován do funkce člena dozorčí rady státního podniku Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s.p.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář