CZ EN

Zveřejnění údajů o uchazeči dle zákona č. 353/2019 Sb. (nominační zákon) - EGAP, a.s.

Ministerstvo financí na základě povinnosti uložené zákonem č. 353/2019 Sb., o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon) dle § 13 nominačního zákona tímto zveřejňuje, že uchazečem, jehož nominaci navrhuje do právnické osoby s majetkovou účastí státu Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s., jako člena představenstva, je pan JUDr. Ing.  Marek Dlouhý, narozen v roce 1972.

Ministerstvo financí postupem dle § 16 nominačního zákona oznamuje, že nominaci JUDr. Ing.  Marka Dlouhého do funkce člena představenstva společnosti Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. Výbor pro personální nominace projednal dne 20. února 2023 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Ministerstvo financí v souladu s doporučením a odůvodněním Výboru nominaci JUDr. Ing.  Marka Dlouhého rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady dne 24. března 2023 schválilo.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář