CZ EN

Zveřejnění údajů o uchazeči dle zákona č. 353/2019 Sb. (nominační zákon) - Letiště Praha, a.s.

Ministerstvo financí na základě povinnosti uložené zákonem č. 353/2019 Sb., o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon) dle § 13 nominačního zákona tímto zveřejňuje, že uchazečem, jehož nominaci navrhuje do právnické osoby s majetkovou účastí státu Letiště Praha, a.s., jako člena dozorčí rady, je pan  Mgr. Pavel Dobeš, narozen v roce 1982.

Ministerstvo financí postupem dle § 16 nominačního zákona oznamuje, že nominaci Mgr. Pavla Dobeše do funkce člena dozorčí rady společnosti Letiště Praha, a.s. Výbor pro personální nominace projednal dne 20. února 2023 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. V souladu s doporučením a odůvodněním Výboru byl rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady dne 10. března 2023 Mgr. Pavel Dobeš zvolen do funkce člena dozorčí rady společnosti  Letiště Praha, a.s.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář