CZ EN

Zveřejnění údajů o uchazeči dle zákona č. 353/2019 Sb. (nominační zákon) - MERO ČR, a.s.

Ministerstvo financí na základě povinnosti uložené zákonem č. 353/2019 Sb., o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon) dle § 13 nominačního zákona tímto zveřejňuje, že uchazečem, jehož nominaci navrhuje do právnické osoby s majetkovou účastí státu MERO ČR, a.s., jako člena představenstva, je pan Ing. Branislav Posuch, narozen v roce 1969.

Ministerstvo financí postupem dle § 16 nominačního zákona oznamuje, že nominaci pana Ing. Branislava Posucha do funkce člena představenstva společnosti MERO ČR, a.s. Výbor pro personální nominace projednal dne 4. dubna 2023 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. V souladu s doporučením a odůvodněním Výboru byl rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady dne 28. dubna 2023  Ing. Branislav Posuch zvolen do funkce člena představenstva společnosti MERO ČR, a.s.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář