CZ EN

Zveřejnění údajů o uchazeči dle zákona č. 353/2019 Sb. (nominační zákon) - Kongresové centrum Praha, a.s.

Ministerstvo financí na základě povinnosti uložené zákonem č. 353/2019 Sb., o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon) dle § 13 nominačního zákona tímto zveřejňuje, že uchazečkou jejíž nominaci navrhuje do právnické osoby s majetkovou účastí státu Kongresové centrum Praha, a.s., jako členku dozorčí rady, je paní Ing. Martina Sieber, Ph.D., narozena v roce 1978.

Ministerstvo financí postupem dle § 16 nominačního zákona oznamuje, nominaci Ing. Martiny Sieber, Ph.D.  do funkce členky dozorčí rady společnosti Kongresové centrum Praha, a.s. Výbor pro personální nominace tuto nominaci projednal a ve svém stanovisku dne 18. dubna 2023 ji doporučil. Ministerstvo financí v souladu s doporučením a odůvodněním Výboru nominaci navrhlo. Dozorčí rada společnosti dne 27. dubna 2023  Ing. Martinu Sieber, Ph.D. jmenovala náhradní členkou. Následně  valná hromada společnosti tuto nominaci dne 29. června 2023 potvrdila.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář