CZ EN

Zveřejnění údajů o uchazeči dle zákona č. 353/2019 Sb. (nominační zákon) - KORADO, a.s.

Ministerstvo financí na základě povinnosti uložené zákonem č. 353/2019 Sb., o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon) dle § 13 nominačního zákona tímto zveřejňuje, že uchazečem jehož nominaci navrhuje do právnické osoby s majetkovou účastí státu KORADO, a.s., jako člena dozorčí rady, je pan Ing. Jakub Valchář, DiS., narozen v roce 1989.

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář