CZ EN

Metodický pokyn CHJ č. 25 - Odnětí dotace

Odbor Centrální harmonizační jednotka připravil ve spolupráci s dalšími věcnými útvary Ministerstva financí metodický pokyn shrnující postupy odnětí dotace a návratné finanční výpomoci legislativně upravené ustanoveními § 15 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

Metodický pokyn je adresována všem organizačním složkám státu poskytujícím dotace v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 rozpočtových pravidel. Metodika si neklade za cíl nahradit metodické materiály poskytovatelů v oblasti řešení nesrovnalostí a kontrolních zjištění. Uváděné postupy jsou shrnuty ve formě doporučení.

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář