Novinky

Přehled dohod o podpoře a ochraně investic

samostatné oddělení 9008 - Mezinárodní arbitráže a ochrana zahraničních investic
samostatné oddělení 9008 - Mezinárodní arbitráže a ochrana zahraničních investic

Vydáno

 • Ochrana investic
 • Dohoda o ochraně investic
 • Legislativa
Aktualizováno 8. 12. 2022 16:20
 • Aktualizace přehledu I - Černá Hora (Dohoda mezi vládou ČR a vládou Černé Hory o změně Dohody), včetně aktualizace datum podpisu/vstupu v platnost a odkazu na Sb.m.s.
 • Aktualizace přehledu II (smazání Černá Hora)
 • Aktualizace obsahu - přehledy I až V
 • Aktualizace přehledu III (smazání Černá Hora) a IV (úprava Poznámky - Singapur, Kanada)
 • Aktualizace přehledu I (Vietnam) a IV (Vietnam)
 • Aktualizace přehledu I (Zimbabwe) a V (Bulharsko)
 • Aktualizace přehledu I a V (Finsko)
 • Aktualizace přehledu I a V (Rakousko)
 • Aktualizace přehledu I a V (Švédsko)
 • Aktualizace přehledu I a V (Rumunsko, Belgie, Lucembursko, Portugalsko)

Přehled platných dvoustranných a mnohostranných dohod o ochraně investic, kterými je Česká republika vázána.

I. Přehled zemí, se kterými má Česká republika uzavřenou platnou dvoustrannou dohodu o podpoře a vzájemné ochraně investic

Smluvní partner Datum podpisu Datum vstupu v platnost
 • Publikace ve Sb., Sb.m.s.
 • a originály dokumentů
Albánie

Protokol k dohodě (mění dohodu)

27.06.1994
08.10.2010
07.07.1995
28.05.2011
Argentina 27.09.1996 23.07.1998
Austrálie 30.09.1993 29.06.1994
Ázerbájdžán 17.05.2011 09.02.2012
Bahrajn 15.10.2007 17.11.2009
Bělorusko 14.10.1996 09.04.1998
Bosna a Hercegovina
Protokol k dohodě (mění dohodu)
17.04.2002
09.06.2009
30.05.2004
03.06.2010
Černá Hora 13.10.1997
03.06.2010
29.01.2001
04.05.2011
Čína 08.12.2005 01.09.2006
Egypt 29.05.1993 04.06.1994
Filipíny 05.04.1995 04.04.1996
Gruzie 29.08.2009 13.03.2011
Guatemala 08.07.2003
20.08.2009
29.04.2005
04.05.2011
Chile 24.04.1995 05.10.1996
Indonésie 17.09.1998 21.06.1999
Izrael 23.09.1997 16.03.1999
Jemen 20.03.2008 02.07.2009
Jihoafrická republika 14.12.1998 17.09.1999
Jordánsko
Protokol k dohodě (mění platnou dohodu)
20.09.1997
06.04.2009
25.04.2001
28.01.2010
Kambodža 12.05.2008 08.08.2009
Kanada x) 06.05.2009 22.01.2012
Kazachstán
Protokol k dohodě (mění platnou dohodu)
08.10.1996
25.11.2010
02.04.1998
15.09.2013
Korejská republika 27.04.1992 16.03.1995
Korejská lidově demokratická republika
Protokol k dohodě (mění platnou dohodu)
27.02.1998
17.12.2008
10.10.1999
10.01.2010
Kosovo 13.10.1997 29.01.2001
Kostarika 28.10.1998 05.03.2001
Kuvajt
Protokol k dohodě (mění platnou dohodu)
08.01.1996
31.10.2010
21.01.1997
05.08.2013
Libanon x) 19.09.1997 24.01.2000
Makedonie
Protokol k dohodě (mění platnou dohodu)
21.06.2001
05.05.2009
20.09.2002
29.10.2010
Malajsie 09.09.1996 03.12.1998
Maroko
Protokol k dohodě (mění platnou dohodu)
11.06.2001
19.03.2010
30.01.2003
18.12.2012
Mauritius 05.04.1999 27.04.2000
Mexiko 04.04.2002 13.03.2004
Moldavsko
Protokol k dohodě (mění platnou dohodu)
12.05.1999
02.09.2008
21.06.2000
14.09.2011
Mongolsko 13.02.1998 07.05.1999
Nicaragua 02.04.2002 24.02.2004
Norsko 21.05.1991 06.08.1992
Panama 27.08.1999 20.10.2000
Paraguay 21.10.1998 24.03.2000
Peru 16.03.1994 06.03.1995
Rusko 05.04.1994 06.06.1996
Salvador 29.11.1999 28.03.2001
Saúdská Arábie 18.11.2009 13.03.2011
Singapur x) 08.04.1995 08.10.1995
Spojené arabské emiráty 23.11.1994 25.12.1995
Spojené státy americké
Protokol k dohodě (mění dohodu)
22.10.1991
10.12.2003
19.12.1992
10.08.2004
Srbsko
Protokol k dohodě (mění dohodu)
13.10.1997
04.06.2010
29.01.2001
16.03.2011
Srí Lanka 28.03.2011 15.6.2016
Sýrie 21.11.2008 14.08.2009
Švýcarsko 05.10.1990 07.08.1991
Tádžikistán 11.02.1994 06.12.1995
Thajsko 12.02.1994 04.05.1995
Tunisko 06.01.1997 08.07.1998
Turecko 29.04.2009 18.03.2012
Ukrajina
Protokol k dohodě (mění dohodu)
17.03.1994
16.09.2008
02.11.1995
17.05.2010
Uruguay
Protokol k dohodě (mění dohodu)
26.09.1996
15.05.2009
29.12.2000
09.02.2012
Uzbekistán
Protokol k dohodě (mění dohodu)
15.01.1997
24.08.2009
06.04.1998
16.02.2011
Velká Británie xxx) 10.07.1990 26.10.1992
Venezuela 27.04.1995 23.07.1996
Vietnam x)
Protokol k dohodě (mění dohodu)
25.11.1997
21.03.2008
09.07.1998
27.09.2009
Zimbabwe 13.09.1999 01.11.2021
 • 40/2021

 

 

II. Přehled mnohostranných dohod o ochraně investic, jejichž smluvní stranou je Česká republika

Název dohody Datum podpisu Datum vstupu v platnost
 • Publikace ve Sb., Sb.m.s.
 • a originály dokumentů
Dohoda k energetické chartě 08.06.1995 16.04.1998

 

III. Přehled podepsaných dohod, u nichž nebyl dosud ukončen oběma smluvními stranami ratifikační proces

Smluvní partner Datum podpisu Poznámka
Írán 18.12.2017 v ČR ukončena ratifikace
Libanon 20.03.2010 Protokol k dohodě (mění platnou dohodu)
v ČR ukončena ratifikace

 

IV. Přehled podepsaných dohod sjednaných EU a členskými státy se třetími zeměmi, u nichž nebyl dosud ukončen všemi smluvními stranami ratifikační proces

Smluvní partner Datum podpisu Poznámka
Kanada (Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi EU a Kanadou (CETA)) 30. 10. 2016 Ratifikací dohody všemi smluvními stranami dojde k nahrazení dvoustranné dohody mezi ČR a Kanadou.
V ČR ukončena ratifikace.
Singapur (Dohoda o ochraně investic mezi EU a Singapurem) 15.10.2018, 19.10.2018* Ratifikací dohody všemi smluvními stranami dojde k nahrazení dvoustranné dohody mezi ČR a Singapurem.
V ČR ukončena ratifikace.
Vietnam (Dohoda o ochraně investic mezi EU a Vietnamem) 25.6.2019, 30.6.2019** Ratifikací dohody všemi smluvními stranami dojde k nahrazení dvoustranné dohody mezi ČR a Vietnamem.
V ČR dokončena ratifikace.

*15. 10. 2018 byla dohoda podepsána za členské státy EU, 19. 10. 2018 byla dohoda podepsána za Evropskou unii a Singapur
**25. 6. 2019 byla dohoda podepsána za členské státy EU, 30. 6. 2019 byla dohoda podepsána za Evropskou unii a Vietnam

 

V. Přehled dohod, které již byly ukončeny nebo jednostranně vypovězeny

Smluvní partner Datum ukončení
platnosti dohody
Publikace
ve Sb. a Sb.m.s.
Poznámka
Belgie 26.08.2022 44/2022 K ukončení platnosti dohody došlo na základě Dohody o ukončení platnosti dvoustranných dohod o investicích mezi členskými státy Evropské unie.
Bulharsko 10.12.2021  39/2021 K ukončení platnosti dohody došlo na základě Dohody o ukončení platnosti dvoustranných dohod o investicích mezi členskými státy Evropské unie.
Dánsko 18.11.2009 109/2009  
Estonsko 20.02.2011 11/2011  
Finsko  1.6.2022 17/2022  
Francie 10.12.2021 39/2021 K ukončení platnosti dohody došlo na základě Dohody o ukončení platnosti dvoustranných dohod o investicích mezi členskými státy Evropské unie.
Chorvatsko 10.12.2021 39/2021 K ukončení platnosti dohody došlo na základě Dohody o ukončení platnosti dvoustranných dohod o investicích mezi členskými státy Evropské unie. Došlo současně k ukončení platnosti Dodatkového protokolu.
Indie 26.04.2017 17/2017 ve znění opravy 23/2017 Investice uskutečněné po datu ukončení platnosti nejsou předmětnou Dohodou chráněny a investice realizované před tímto datem jsou na základě ustanovení článku 16 odst. 2 předmětné Dohody chráněny do 26.4.2032;
Irsko 01.12.2011 105/2011  
Itálie 30.04.2009 37/2009  
Kypr 10.12.2021 39/2021 K ukončení platnosti dohody došlo na základě Dohody o ukončení platnosti dvoustranných dohod o investicích mezi členskými státy Evropské unie.
Litva 10.12.2021 39/2021 K ukončení platnosti dohody došlo na základě Dohody o ukončení platnosti dvoustranných dohod o investicích mezi členskými státy Evropské unie.
Lotyšsko 01.07.2019 42/2019  
Lucembursko 26.08.2022 44/2022 K ukončení platnosti dohody došlo na základě Dohody o ukončení platnosti dvoustranných dohod o investicích mezi členskými státy Evropské unie.
Maďarsko 10.12.2021 39/2021 K ukončení platnosti dohody došlo na základě Dohody o ukončení platnosti dvoustranných dohod o investicích mezi členskými státy Evropské unie.
Malta 30.09.2010 89/2010  
Německo 10.12.2021 39/2021 K ukončení platnosti dohody došlo na základě Dohody o ukončení platnosti dvoustranných dohod o investicích mezi členskými státy Evropské unie.
Nizozemsko 10.12.2021 39/2021 K ukončení platnosti dohody došlo na základě Dohody o ukončení platnosti dvoustranných dohod o investicích mezi členskými státy Evropské unie.
Polsko 24.09.2019 46/2019  
Portugalsko 14.10.2022 44/2022 K ukončení platnosti dohody došlo na základě Dohody o ukončení platnosti dvoustranných dohod o investicích mezi členskými státy Evropské unie.
Rakousko 01.08.2022 24/2022  
Rumunsko 24.04.2022 44/2022 K ukončení platnosti dohody došlo na základě Dohody o ukončení platnosti dvoustranných dohod o investicích mezi členskými státy Evropské unie.
Řecko 10.12.2021 39/2021 K ukončení platnosti dohody došlo na základě Dohody o ukončení platnosti dvoustranných dohod o investicích mezi členskými státy Evropské unie.
Slovensko 01.05.2004 105/2009  
Slovinsko 13.08.2010 73/2010  
Španělsko 10.12.2021 39/2021 K ukončení platnosti dohody došlo na základě Dohody o ukončení platnosti dvoustranných dohod o investicích mezi členskými státy Evropské unie.
Švédsko 1.8.2022 26/2022  

 

 

Doporučované

Nejčtenější