Novinky

Zprávy MF - číslo 3/2021

oddělení 2203 - Legislativa a metodika ÚSC
oddělení 2203 - Legislativa a metodika ÚSC

Vydáno

 • Legislativa
 • Zprávy MF
 • Hospodaření obcí a krajů
 • Kraje a obce
 • Obce
 • Zpravy-pro-obce-kraje
 • Kraj
 • Rozpočtová pravidla
 • Výdaje státního rozpočtu
 • Stanovisko
 • Územní rozpočty

Ze dne: 23. prosince 2021

 1. Stanovisko Ministerstva financí k § 10a odst. 3 písm. f) bodu 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
 2. Informace k rozpisu závazných ukazatelů čerpání výdajů státního rozpočtu na rok 2022 krajům a hl. m. Praze v období rozpočtového provizoria

Doporučované

Nejčtenější