CZ EN

RISPF – podpora systému a komunikace prostřednictvím aplikace Service Desk SPCSS

Ministerstvo financí informuje, že v souvislosti s rozšiřováním funkcionalit Rozpočtového informačního systému Programového financování, který zahrnuje stávající systémy EDS/SMVS, JDP a RIS ZED, bude nadále podpora systému a komunikace s Pověřenými osobami probíhat prostřednictvím aplikace Service Desk SPCSS.

Service Desk bude dostupný pro plnohodnotné použití autentizovanými uživateli na webové adrese https://servicedesk.spcss.cz. Pro využití neautentizovanými uživateli je Service Desk rovněž dostupný pracovní dny v době 7:00 – 18:00 na e-mailové adrese servicedesk@spcss.cz nebo na telefonním čísle +420 225 515 890. Přístup ke službám Service Desku prostřednictvím e-mailu a telefonu je považován za neautentizovaný a nelze jeho prostřednictvím poskytnout všechny služby.

Přístup do aplikace Service Desk bude zřízen pro všechny osoby, které se podílejí na podpoře systému RISPF a jsou Ministerstvem financí registrovány v roli:

  • Pověřená osoba RIS ZED,
  • Pověřená osoba EDS/SMVS,
  • Pověřená osoba JDP,
  • Garant RIS ZED za IT,
  • Garant RIS ZED.

Uživatelé, kteří již mají přístup do aplikace Service Desk SPCSS v souvislosti se zajištěním podpory pro jiné systémy provozované MF (např. IISSP), budou nadále využívat svůj stávající účet. Uživatelům, kteří zatím přístup do aplikace Service Desk nemají, bude v nejbližších dnech zřízen účet. Informace o účtu a způsob přístupu bude předáván jednotlivým uživatelům na emailovou adresu, kterou mají registrovánu v rámci podpory RISPF. Tato emailová adresa bude zároveň sloužit jako jméno uživatelského účtu pro přístup k aplikaci. 

Služby Service Desk bude nadále možné využívat pro veškerou komunikaci související s podporou provozu RISPF, tedy pro hlášení chyb nebo problémů, žádosti o podporu, žádosti o vytvoření uživatele, žádosti o registraci Pověřené osoby atd. Pro zadávání požadavků může uživatel využít kategorií, připravených pro potřeby RISPF v členění:

  • Požadavek na podporu,
  • Požadavek na informace a
  • Porucha,

a to vždy v členění EDS/SMVS, RIS ZED a JDP. V případě nejasnosti je možné založit SD hlášení v kategorii, která se jeví jako nejbližší typu a obsahu požadavku, další zpracování si následně zajistí pracovníci podpory. 

Ministerstvo financí žádá uživatele, aby služby Service Desku začali využívat pro komunikaci v rámci podpory RISPF, jakmile obdrží informace o zřízení jejich uživatelského účtu.

Další informace a postupy používání aplikace Service Desk nalezne uživatel v detailním manuálu aplikace Service Desk, který je možné získat na úvodní obrazovce aplikace po přihlášení uživatele.

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář