CZ EN

odbor 21 - Státní rozpočet

Odbor se podílí na tvorbě rozpočtové a fiskální politiky státu v rámci rozpočtových pravidel a v kontextu rozpočtové odpovědnosti. Vykonává legislativní činnost v oblasti tvorby a realizace SR, SZÚ a závěrečného účtu kapitol.

Odbor se podílí na tvorbě rozpočtové a fiskální politiky státu v rámci rozpočtových pravidel a v kontextu rozpočtové odpovědnosti. Vykonává legislativní činnost v oblasti tvorby a realizace SR, SZÚ a závěrečného účtu kapitol. Je gestorem zákona č. 218/2000 Sb. a souvisejících prováděcích právních předpisů k němu. Zpracovává návrhy přístupů a východisek pro sestavení SR a střednědobého výhledu. Vypracovává návrh SR a návrh střednědobého výhledu SR na základě podkladů od ostatních útvarů ministerstva. Řídí metodicky vypracování podkladů pro tvorbu SR a SZÚ. Analyzuje a vyhodnocuje plnění SR na denní bázi a vytváří jeho krátkodobé predikce. Zodpovídá za vypracování SZÚ a za provedení souhrnného finančního vypořádání vztahů se SR. Spravuje kapitolu VPS. Monitoruje závazky ze smluv na projekty PPP. Metodicky řídí a kontroluje parametry regulace zaměstnanosti, provádí analýzy vývoje zaměstnanosti a platů ve vládou regulované sféře, připravují stanovisko MF k návrhu systemizace pracovních a služebních míst ve služebních úřadech, zabezpečuje Informační systém o platu a služebním příjmu. Vykonává činnosti stanovené ministerstvu v § 4 odst. 1, § 32, § 36, § 38, § 43 odst. 2 a § 56 odst. 5 zákona č. 219/2000 Sb. Podílí se na výkonu působnosti stanovené ministerstvu v § 4 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb. z pohledu rozpočtového systému a v § 56 odst. 5 zákona č. 219/2000 Sb. Zabezpečuje podpůrnou strukturu v rámci činností KC za oblast přípravy a realizace rozpočtu, a to zejména metodickou podporu klíčovým uživatelům přípravy a realizace rozpočtu, a zajišťuje ve spolupráci s odborem Řízení rozvoje ICT základní nastavení rozpočtového systému, analýzu změnových požadavků na úpravy rozpočtového systému a jeho rozvoj. Tvoří koncepce rozpočtového systému. Metodicky řídí výdaje státního rozpočtu v oblasti programového financování. Z hlediska rozpočtových pravidel (zákon č. 218/2000 Sb.) koncepčně, metodicky a legislativně zajišťuje úkoly v oblasti FKSP.

oddělení 2101 - Souhrnné rozpočtové vztahy

řízeno zástupcem: Ing. Martin Čížek
telefon: (+420) 25704 3230
email: Martin.Cizek@mfcr.cz

oddělení 2102 - Plnění státního rozpočtu

vedoucí oddělení: Ing. Jan Pavlíček
telefon: (+420) 25704 2280
email: Jan.Pavlicek@mfcr.cz

oddělení 2103 - Platová politika vlády

vedoucí oddělení: Ing. Miloš Benedikt
telefon: (+420) 25704 4297
email: Milos.Benedikt@mfcr.cz

oddělení 2104 - Rozpočtová legislativa

vedoucí oddělení: JUDr. Zdeněk Lankaš
telefon: (+420) 25704 2262
email: Zdenek.Lankas@mfcr.cz

oddělení 2105 – Správa rozpočtového systému

vedoucí oddělení: Ing. Lenka Kubíčková
telefon: (+420) 25704 2522
email: Lenka.Kubickova@mfcr.cz

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.