CZ EN

Informační materiál k nové právní úpravě oceňování majetku s otázkami ke konzultaci

Veřejná konzultace 22.9.2014 - 8.10.2014

Záměrem nového zákona bude přizpůsobit právní úpravu v oblasti oceňování majetku právní úpravě v okolních rozvinutých zemích podle situace na volném trhu s využitím doporučených oceňovacích standardů. V souladu tím bude při oceňování majetku zákon nově rozlišovat účel, pro který bude ocenění zpracováváno. Zákon si klade za úkol jednoznačně definovat pojmy různých druhů cen, jejichž zaměňování vede v praxi k nesprávnému ocenění majetku.

Ministerstvo financí v tomto informačním materiálu nepředkládá definitivní model řešení problematiky oceňování majetku, ani konečný návrh legislativy. Tento materiál obsahuje pouze základní témata nové právní úpravy oceňování majetku.

Ministerstvo financí považuje předložený materiál za důležitý prvek pro přípravu změny zákona o oceňování majetku.

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář