CZ EN

oddělení 2802 - Oceňování majetku

Zkoumá problematiku v oblasti oceňování majetku, analyzuje stávající stav a navrhuje opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování této oblasti.

a)    zkoumá problematiku v oblasti oceňování majetku, analyzuje stávající stav a navrhuje opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování této oblasti,
b)    podílí se na koncepci cenové politiky státu, koncepci dalšího vývoje cenové politiky státu a odpovídá za analýzy v oblasti oceňování majetku a zpracování koncepce oceňování majetku,
c)    na základě koncepce cenové politiky státu zpracovává věcná řešení, včetně věcných záměrů a hodnocení dopadů regulace, v oblasti oceňování majetku,
d)    na základě koncepce cenové politiky státu a věcných řešení, včetně věcných záměrů a hodnocení dopadů regulace, zpracovává legislativní návrhy v oblasti oceňování majetku včetně legislativních návrhů v oblasti ocenění majetku ke správnému stanovení základu daně,
e)    zajišťuje projednání legislativních návrhů v oblasti oceňování majetku ve vnitřním a vnějším připomínkovém řízení, v poradních orgánech ministerstva, v LRV a jejích komisích, ve vládě a v Parlamentu,
f)    zajišťuje soulad právních předpisů v oblasti oceňování majetku s mezinárodní úpravou oceňování majetku včetně mezinárodních oceňovacích standardů,
g)    zajišťuje soulad právních předpisů v oblasti oceňování majetku s primárním a sekundárním právem EU,
h)    zajišťuje notifikační proces v oblasti oceňování majetku a analyzuje předložené návrhy členských států v této oblasti,
i)    zajišťuje plnění úkolů (zejména účast a koordinaci stanovisek na jednání a zpracování pozic ČR) plynoucích z členství ČR v orgánech EU, OECD, jiných mezinárodních organizacích a spolupracuje se zahraničními orgány a institucemi v oblasti oceňování majetku,
j)    analyzuje vývoj cen nemovitých věcí a spolupracuje s ČSÚ, ČÚZK a s institucemi zabývajícími se oceňováním majetku,
k)    dohlíží na metodické postupy orgánů finanční a celní správy v oblasti oceňování majetku,
l)    získává a vyhodnocuje při své činnosti informace ze zahraničí, z aplikační praxe a z judikatury a spolupracuje s jinými orgány, institucemi a odbornou veřejností či subjekty v oblasti oceňování majetku včetně oblastí souvisejících,
m)    garantuje v oblasti analytických zadání pro programátora úlohu OCN v ADIS,
n)    zpracovává vyjádření ministerstva k tvorbě cenových map ÚSC a předává je ke zveřejnění,
o)    zpracovává v konkrétních případech stanoviska pro vyjádření ministerstva v oblasti oceňování majetku k soudním řízením, pro orgány činné v trestním řízení a pro účely projednání nároků na náhradu škody týkající se oceňování majetku.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.