CZ EN

Konference Hazardní hry (mezinárodní konference)


English Program | Přednášející | Registrace | Místo konání | Ubytování | Kontakt

Evropský sociální fond v ČREvropská unieOperační program lidské zroje a zaměstnanostPodporujeme vaši buboucnost

Hazardní hry v České republice a jejich nová regulace

Konference je organizována Ministerstvem financí České republiky ve spolupráci se sekretariátem Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Lichtenštejnský palác

Čtvrtek 9. října 2014

Lichtenštejnský palác, U Sovových mlýnů 506/4, Praha 1 (Mapa)

Začátek: 8:00 - registrace přihlášených hostů a ranní káva.

Z kapacitních důvodů je konference určena pro pozvané a přihlášené hosty.

Témata:

 • Představení nového zákona o hazardních hrách a související daňové legislativy
 • Představení výsledků analýz dopadů stávající a nové regulace hazardu v České republice
 • Komparace výsledků zpracovaných analýz se zahraničními zkušenostmi
 • Představení příkladů úspěšné praxe v regulaci hazardu v zahraničí
 • Zhodnocení konzultačního procesu při přípravě nového zákona

Vzhledem k omezené kapacitě je nutné potvrdit účast nejpozději do 20. 9. 2014 na e-mailové adrese: Jan.Cibulka@mfcr.cz. Další informace: +420 257 042 033. Registrace probíhá samostatně pro hosty pozvané sekretariátem Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

Doprava: Tram – Malostranské náměstí (č. 12, 20, 22) 5 min. pěšky, Metro – „A“ Malostranská 10 min. pěšky, Auto – nejlépe na parkovištích P+R na okraji města a doprava MHD, možno také Parkoviště Malostranské náměstí (hrozí dopravní zácpy).

Konference je spolufinancována z prostředků EU v rámci projektu OP LZZ „Zvýšení efektivity výkonu a řízení státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi v oblasti on-line sázkových her a loterií“ a ze státního rozpočtu ČR.

 

Program

Mezinárodní konference - Hazardní hry v České republice a jejich nová regulace

organizována Ministerstvem financí České republiky ve spolupráci se sekretariátem Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Konference je spolufinancována z prostředků EU v rámci projektu OP LZZ „Zvýšení efektivity výkonu a řízení státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi v oblasti on-line sázkových her a loterií“ a ze Státního rozpočtu ČR

Konference se koná 9. října 2014 od 8:00 do 16:30 hod. v Lichtenštejnském paláci, U Sovových mlýnů 506/4, 118 00 Praha 1

8:00 – 9:00 Registrace účastníků, ranní káva

 

I. Úvodní panel

9:00 – 9:15 zahájení konference
9:15 – 9:25 Ing. Andrej Babiš, 1. místopředseda vlády a ministr financí – představení finančních přínosů nového zákona pro státní rozpočet
9:25 – 9:40 Mgr. Jindřich Vobořil, Pg.Dip., národní protidrogový koordinátor – politika v oblasti hazardního hraní v kontextu integrované protidrogové politiky ČR
9:40 – 9:50 JUDr. Ondřej Závodský, Ph.D., náměstek ministra financí ČR – představení hlavních sociálních přínosů nového zákona pro státní rozpočet
10:00 – 10:30 Přestávka s občerstvením
10:00 – 10:30 Tisková konference

 

II. Důkazní báze a souvislosti

10:45 – 11:00 MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D., vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti – hazardní hraní a jeho zdravotní a sociální dopady v České republice
11:00 – 11:15 Mgr. Jaroslav Vacek, Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze – souhrn účinnosti opatření pro prevenci a řešení problémového hráčství
11:15 – 11:30 Dipl.-Psych. Chantal Mörsen, Klinika psychiatrie a psychoterapie Fakultní nemocnice Charité Berlín – Rizikovost hazardních her - hodnocení a porovnání rizikového potenciálu u různých typů hazardních her
11:30 – 11:45 Ingeborg Rossow, Ph.D., Norský institut pro výzkum alkoholu a drog SIRUS, Oslo – hazardní hry a jejich dopady
11:45 – 12:00 doc. Ing. Jiří Schwarz, CSc., Národohospodářská fakulta Vysoké školy ekonomické v Praze – Regulace hazardu – ekonomický přístup
12:00 – 12:15 doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D., Právnická fakulta Masarykovy university Brno – právní problematika on-line hazardních her
12:15 – 12:30 Mgr. Tereza Cejpová, MF ČR, odbor 34 - Státní dozor, zástupkyně pro evropské záležitosti – aktuální politika Evropské komise v oblasti regulace hazardních her
12:30 – 13:00 Diskuse
13:00 – 13:45 Oběd

 

III. Zákonná regulace

13:45 – 14:05 Nanna Vahl, LL.M., Lea Frederiksen, LL.M., Dánský úřad pro hazardní hry - DGA – Úvod do dánské regulační praxe: systém sebevyloučení, monitorování on-line hazardu a blokace
14:05 – 14:15 Jean Michel Costes, Ministerstvo ekonomiky a financí Francie – Aktuální situace týkající se hazardních her ve Francii
14:15 – 14:35 Mgr. Marek Havrda, M.A., M.P.A., Ph.D., expert na hodnocení dopadů regulace – Přístupy k hodnocení celospolečenských dopadů
14:35 – 14:45 Mgr. Karel Blaha, MF ČR, ředitel odboru 34 – kontext nové regulace, hlavní problematiky, výběr/ závěry z interních analýz
14:45 – 14:55 JUDr. Martina Koutná, MF ČR, odbor 34, vedoucí oddělení Právní a metodické – představení hlavních změn v novém zákoně
14:55 – 15:30 Přestávka s občerstvením
15:30 – 15:50 Mgr. Simona Hornochová (náměstkyně ministra financí ČR), doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D., MF ČR, zástupce ředitele odboru 32 - Daňová legislativa – daňové změny
15:50 – 16:10 Ing. Vladimír Dzurilla, Dip Mgmt, ITC Specialista, Mgr. Ondřej Plešmíd, MF ČR, odbor 34 – Koncepce monitorovacího a kontrolního systému
16:10 – 16:15 Závěrečné shrnutí – JUDr. Ondřej Závodský, Ph.D., náměstek ministra financí ČR

 

16:15 – 17:00 Závěrečná diskuse

 

17:00 Číše vína

 

Video z konference

 • Záznam 4. bloku konference
  Přednášející:
  • Nanna Vahl
  • Lea Frederiksen
  • Jean-Michel Costes
  • Marek Havrda
  • Karel Blaha
  • Martina Koutná

Dokumenty ke stažení

 

Přednášející

Ing. Andrej Babiš

   Ministr financí a první místopředseda vlády Ing. Andrej Babiš vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Bratislavě, obor zahraniční obchod, kterému se posléze věnoval. Je majitelem a do ledna 2014 byl i ředitelem zemědělského, potravinářského a chemického holdingu Agrofert. V roce 2011 založil hnutí ANO, od srpna 2012 je Andrej Babiš jeho předsedou. V lednu letošního roku byl jmenován ministrem financí a prvním místopředsedou vlády.
 

Mgr. Jindřich Vobořil, Pg.Dip.

   Mgr. Jindřich Vobořil, Pg.Dip. je v současnosti národní protidrogový koordinátor a výkonný místopředseda Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky ČR. Patří mezi přední tuzemské odborníky na drogovou problematiku, což dokládá více než dvacetiletá zkušenost s vedením a rozvojem zdravotnických a sociálních služeb v dané oblasti. Je lektorem FSS University Masarykovy v Brně a Klinice adiktologie 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Jako konzultant se zúčastnil celé řady rozvojových projektů v zemích třetího světa (Afghánistán, Bolívie, Peru, Columbie, Ekvádor), a také konzultačních projektů v daném oboru v rámci Evropy. (Ruská Federace, Srbsko, atd.)
 

JUDr. Ondřej Závodský, Ph.D.

   JUDr. Ondřej Závodský, Ph.D., je český právník a státní úředník, od února 2014 náměstek ministra financí ČR pro oblast majetku státu. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Působil jako vedoucí právního oddělení Ministerstva vnitra, z funkce byl sesazen v roce 2010 poté, co poukázal na korupční chování a plýtvání. Nadační fond proti korupci mu udělil cenu Za odvahu. Na ministerstvu ve funkci náměstka ministra financí dohlíží od února letošního roku na hospodaření státu a na hazardní hry a loterie.
 

MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.

   MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. je vedoucím Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti a přednáší na Klinice adiktologie 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Zabývá se epidemiologií užívání návykových látek a závislostí. V letech 2013–2014 vedl studii o zdravotních a sociálních dopadech hazardního hraní v ČR. Je hlavním autorem a editorem výročních zpráv o drogové situaci v ČR a autorem řady výzkumných zpráv a vědeckých publikací.
 

Mgr. Jaroslav Vacek

   Mgr. Jaroslav Vacek je psycholog působící na Klinice adiktologie 1. LF a VFN UK v Praze jako pedagogický, výzkumný a poradenský pracovník. Mezi oblasti jeho výzkumného a klinického zájmu patří kromě nelátkových závislostí, včetně patologického hráčství, také využití moderních technologií v prevenci a léčbě závislostí. Jako výzkumník se podílel na řadě prevalenčních a evaluačních studií v oblasti rizikové chování a adiktologických služeb.
 

Dipl.-Psych. Chantal Patricia Mörsen

   Psycholožka a výzkumná asistentka na psychiatrickém oddělení Charité – Universitätsmedizin v Berlíně. Předsedkyně výzkumné skupiny hazardního hraní a hráčských závislostí. Její výzkum je zaměřen na neurobiologii, závislostní chování, dostupnost zdravotních služeb epidemiologická studia.
 

doc. Ing. Jiří Schwarz, CSc.

   Jiří Schwarz je docentem ekonomie na katedře ekonomie Národohospodářské fakulty VŠE v Praze a předsedou Akademické rady Liberálního institutu. V letech 2009, 2010-2013 byl členem Národní ekonomické rady vlády (NERV) a v období 2003-2010 působil jako děkan Národohospodářské fakulty VŠE v Praze. Je členem správní rady Montpelerinské společnosti a členem správní rady IREF (L´Institut de Recherches Economiques et Fiscales). Ve své práci se zaměřuje na ekonomii regulace a veřejné finance. Úzce spolupracuje s CETA.
 

Ingeborg Rossow, Ph.D.

   Ingeborg Rossow, Ph.D., je vedoucí výzkumu v Norském institutu pro výzkum alkoholu a drog v Oslu. Obdržela titul PhD v oboru epidemiologie a pracuje na zkoumání látkových závislostí více jak 20 let, dále se po více než dekádu věnuje problematice hazardního hraní a sociálně patologickým jevům u mládeže.
 

doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.

   Radim Polčák je vedoucím Ústavu práva a technologií (ÚPT) Právnické fakulty Masarykovy univerzity Brno. Vyučuje a publikuje převážně v oborech právní teorie, práva ICT a energetického práva a jako host přednáší na právnických fakultách a justičních vzdělávacích institucích v Evropě a USA. Založil a vede mezinárodní sympozium Cyberspace, odborné časopisy Masaryk University Journal of Law and Technology (MUJLT) a Revue pro právo a technologie a je členem redakčních rad a řídících orgánů několika evropských a asijských odborných časopisů a mezinárodních konferencí v oboru práva ICT. Je rozhodcem tribunálu pro doménová jména .eu a .cz.
 

Nanna Vahl, LL.M.

   Nanna Vahl pracuje na Dánském úřadu pro hazardní hry na pozici zvláštní poradce. Zabývá se právními aspekty regulace dánského trhu s hazardními hrami.
 

Lea Kholghi Frederiksen, LL.M.

   Lea Kholghi Frederiksen pracuje na Dánském úřadu pro hazardní hry na pozici právník referent. Věnuje se především mezinárodním vztahům, match-fixing a ochraně hráčů.
 

Ing. Vladimír Dzurilla, Dip Mgmt

   Vladimír Dzurilla pracuje jako ICT konzultant zaměřený na analýzu existujících postupů společností s návrhy opatření pro jejích zlepšení a na poradenství v oblasti co nejlepšího využítí technologii k naplnění byznys potřeb společností z řad velkých finančních, telekomunikačních a automotive institucí. Účastník řady implementačních a transformačních projektů v České republice a zahraničí. Absolvent MBA programu Britské Open University Business School zaměřeného na posouzení celkové výkonnosti organizace s cílem využití optimálních technik a přístupů ke zvýšení výkonnosti v organizaci.
 

Mgr. Marek Havrda, M.A., M.P.A., Ph.D.

   Ekonom a sociolog. Pracoval v Evropské komisi, kde se věnoval socio-ekonomickým analýzám a behaviorální ekonomii. Dříve působil v think-tankcích a privátním sektoru. Studoval na Univerzitě Karlově, Warwick Business School, Johns Hopkins University a Georgetown University. V současné době pracuje na start-upu propojujícím společenské vědy a informační technologie.

 

 

Registrace


Konference se mohou zúčastnit pozvaní a přihlášení hosté.

Vzhledem k omezené kapacitě je nutné potvrdit účast nejpozději do 20. 9. 2014 na e-mailové adrese: Jan.Cibulka@mfcr.cz. Prosíme o uvedení jména, příjmení a instituce. Další informace Vám rádi poskytneme na telefonu +420 257 042 033. Registrace probíhá samostatně pro hosty pozvané sekretariátem Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

 

Místo konání


Lichtenštejnský palác
U Sovových mlýnů 506/4
Praha 1

Doprava:

 • Tram – Malostranské náměstí (č. 12, 20, 22) 5 min. pěšky,
 • Metro – „A“ Malostranská 10 min. pěšky,
 • Auto – nejlépe na parkovištích P+R na okraji města a doprava MHD, možno také Parkoviště Malostranské náměstí (hrozí dopravní zácpy).

 

Ubytování

Možnosti ubytování v blízkosti Lichtenštejnského paláce. Ubytování si rezervuje a hradí každý sám.

Hotel Kampa - Stará zbrojnice

Všehrdova 16, Praha 1
www.hotelkampa.cz
Rezervace pokojů online.
Cena za jednolůžko 74 EUR/noc, za dvoulůžko 80 EUR/noc.

Hotel Kampa Garden

U Sovových mlýnů 1, Praha 1
www.a-praha.com/hotel-kampa-garden
Cena 92 EUR za noc, konkrétní cenovou nabídku naleznete při online rezervaci.

Hotel William

Hellichova 5, Praha 1
www.sivekhotels.com/cz/hotel-william
Rezervace pokojů online.
Cena za jednolůžko 75 EUR/noc, za dvoulůžko 79 EUR/noc.

Hotel ATOS

Mělnická 13, Praha 5
www.hotelatos.cz
Rezervace pokojů online.
Cena za jednolůžko od 54 EUR/noc, za dvoulůžko od 58 EUR/noc.

Hotel Roma

Újezd 425/24, Praha 1
www.hotelromaprague.com/cs/
Ceny od 98 EUR za noc, konkrétní cenovou nabídku naleznete při online rezervaci.

Hotel Julian

Elišky Peškové 11, Praha 5
www.julian.cz
Rezervace pokojů online.
Cena za jednolůžko 119 EUR/noc, za dvoulůžko 127 EUR/noc.

 

Kontakt


Mgr. Jan Cibulka
Tel.: +420 257 042 033
E-mail: jan.cibulka@mfcr.cz

 

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.