CZ EN

Výzkumné studie

Výzkumné studie (Working Papers)

Řada výzkumných studií slouží k publikaci původních výsledků výzkumných projektů týkajících se hospodářské a zejména fiskální politiky.

Výzkumné práce na Ministerstvu financí
Odbor Finanční politika je v rámci Ministerstva financí zodpovědný za zpracování makroekonomických a fiskálních analýz a predikcí a za přípravu dokumentů týkajících se výkonu hospodářských politik s důrazem na politiku fiskální. Z důvodu potřeby diskuse klíčových témat v těchto oblastech a se záměrem informovat odbornou veřejnost o analytické a výzkumné činnosti je okruh výzkumných prací Ministerstva financí rozdělen do tří řad: výzkumné studie (Working Papers), diskusní studie (Discussion Papers) a informační studie (Information Papers). Řada výzkumných studií slouží k publikaci původních výsledků výzkumných projektů týkajících se hospodářské a zejména fiskální politiky. Cílem diskusních studií je prezentace řešení dílčích problémů a námětů pro další výzkum v dané oblasti. Informační studie slouží především ke shromáždění existujících poznatků z oblasti makroekonomické analýzy a hospodářské politiky. Studie v českém či anglickém jazyce (s českými a anglickými abstrakty) jsou publikovány v elektronické podobě na internetových stránkách Ministerstva financí, v papírové formě nevycházejí.

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář