CZ EN

Postup příjemců dotací ze státního rozpočtu při jejich čerpání prostřednictvím k tomu zřízených účtů u pověřené banky

Postup příjemců dotací ze státního rozpočtu při jejich čerpání prostřednictvím k tomu zřízených účtů u pověřené banky UniCredit Bank (dále jen „Banka“) v případě režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a Zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář