CZ EN

Ministerstvo financí daňovou amnestii neplánuje, řešení přinese nový daňový řád

Ministerstvo financí analyzovalo možnosti v rámci strategie podpory dobrovolného splnění daňových povinností souvisejících s nepřiznanými zdanitelnými příjmy a majetkem. Výsledkem diskuse je doporučení řešení, které nepočítá s nutností speciální legislativní úpravy, nýbrž s využitím stávajícího legislativního rámce, včetně nově uzavíraných dohod o výměně informací v daňových záležitostech. Významnou změnou, která by měla zvýšit motivaci daňových subjektů k dobrovolnému plnění daňových povinností je i úprava obsažená v novém daňovém řádu, který nabude účinnosti k 1. 1. 2011.

„Nově totiž bude možno stanovit daň i po uplynutí lhůty pro stanovení daně v souvislosti s odhaleným daňovým trestným činem,“ uvedl ministr financí Eduard Janota. Zároveň však nový zákon umožní i po této lhůtě daňovému subjektu dodatečně napravit své pochybení a dobrovolně přiznat daň za účelem naplnění podmínek pro zánik trestnosti v důsledku účinné lítosti. „Současný zákon o správě daní a poplatků toto po uplynutí lhůty neumožňuje, čímž omezuje daňové subjekty v možnosti domáhat se účinné lítosti,“ dodal ministr Janota.

Ministerstvo financí současně zahájilo jednání s vybranými státy (tzv. daňové ráje) o uzavření dohod o výměně informací v daňových záležitostech. Tyto dohody poskytnou tuzemským správcům daně další účinný nástroj, na jehož základě lze prověřit, zda příjem nebo majetek českých daňových subjektů umístěný v zahraničí byl řádně zdaněn. Cílem je i zajištění možnosti přístupu správců daně k informacím o bankovních účtech.

Úsilí Ministerstva financí je podporováno jak aktivitami Evropské unie, tak v rámci OECD nebo skupiny zemí G 20. Výsledkem tohoto tlaku se řada tzv. nekooperativních ekonomik rozhodla deklarovat akceptování standardů OECD v oblasti mezinárodní daňové spolupráce a začala uzavírat dohody o výměně informací v daňových záležitostech. Tyto standardy zahrnují zejména dostupnost spolehlivých informací pro správce daně a pravomoc si je obstarat, a neomezování výměny informací z důvodu bankovního tajemství nebo nedostatku domácího zájmu státu, který má informaci poskytnout.

Daňové subjekty, které dosud zatajují svoje příjmy, by si v této souvislosti měly uvědomit, že díky výše popsaným skutečnostem se postupně zvyšuje riziko odhalení zatajovaných příjmů, za které hrozí nejenom postih v podobě sankcí podle daňových zákonů (úrok z prodlení, penále, zvýšení daně atd.), ale též postih za krácení daně podle trestního zákona. Zároveň jim však je dána možnost, aby následným dobrovolným splněním svých daňových povinností předešly vzniku většiny těchto sankcí (zánik trestnosti díky účinné lítosti, eliminace penále v důsledku podání dodatečného přiznání), tudíž je v jejich zájmu, aby tuto možnost včas využily.

V souvislosti s problematikou tzv. daňové amnestie se v pondělí 29. 3. 2010 uskutečnilo jednání ministra Janoty s představiteli Italské daňové správy. Ministr ocenil pozitivní dopad na rozpočtovou bilanci, nicméně poukázal na skutečnost, že boj proti daňovým únikům na národní úrovni musí respektovat specifika konkrétní země. „Ne všechna opatření, která použila Itálie, lze úspěšně aplikovat v České republice,“ uvedl ministr.


Mgr. Ondřej Jakob,
tiskový mluvčí MF

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.