CZ EN

Ve dnech 30. září – 1. října se v Bruselu na pravidelném neformálním zasedání ECOFIN setkají ministři financí a hospodářství a guvernéři centrálních bank zemí Evropské unie

Českou delegaci povede náměstek ministra financí Tomáš Zídek.

Ministři naváží na své zářijové mimořádné setkání, kde se zabývali tématem evropského semestru a úpravami pravidel provádění Paktu stability a růstu. Neformální ECOFIN bude nyní seznámen s novými legislativními návrhy v oblasti ekonomického řízení – ty se zabývají oblastmi reformy rozpočtového dohledu v Evropské unii, prevencí makroekonomických nerovnovah a úpravou národních rozpočtových rámců. Evropská komise návrhy zveřejní den před zasedáním ministrů, tj. dne 29. září 2010.

Přítomní rovněž zhodnotí současný stav reformních kroků a možnosti členských států zahájit práci na zásadních a potřebných strukturálních reformách v rámci Strategie Evropa 2020.

Ministři si jako obvykle vymění názory na aktuální hospodářskou situaci a rizika na finančních trzích.

Dalším tématem jednání budou mezinárodní otázky – ECOFIN se bude zabývat přípravou na výroční zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky počátkem října a  přípravou nadcházejících zasedání G20. Projednávány budou též aktuální otázky týkající se řízení Mezinárodního měnového fondu, a to za přítomnosti výkonného ředitele MMF D. Strauss-Kahna.

Neformální ECOFIN naváže na mimořádné zasedání Rady 7. září a vrátí se k diskusi o zapojení finančního sektoru na sdílení nákladů hospodářské krize (na červnovém zasedání Evropské rady, kde členské státy EU souhlasily s vytvořením systému odvodů a daní dopadajících na finanční instituce, si ČR vyjednala možnost taková opatření nezavádět). Ministři budou pokračovat v diskusi o konkrétnější podobě těchto opatření a o společném postupu při zavádění bankovních poplatků a daní v EU, resp. o společných principech a parametrech, které by členské státy měly respektovat při jejich zavádění tak, aby nedošlo k poškození vnitřního trhu EU. Bankovní poplatek je jedním z návrhů Evropské komise spadajících do nového rámce pro krizové řízení na finančním trhu. Dalším tématem diskuse v této souvislosti bude zdanění finančního sektoru, respektive zavedení daně z finančních transakcí, kde však mezi členskými státy nepanuje taková shoda jako v případě zavedení poplatku.

ECOFIN bude diskutovat o novém finančním a regulatorním prostředí na obou stranách Atlantického oceánu – ministři budou jednat o krocích vedoucích ke spuštění nového rámce dohledu nad finančním trhem v EU k 1. lednu 2011 – o novém rámci se Rada EU a Evropský parlament dohodly na začátku září t.r., kdy nové dohledové uspořádání Rada schválila na mimořádném zasedání ECOFINu 7.9.2010 a Evropský parlament následně nový rámec odsouhlasil na svém plenárním zasedání dne 22.9.2010. Nadcházející neformální ECOFIN bude též seznámen s reformou regulace finančního sektoru ve Spojených státech amerických, již v reakci na uplynulou finanční krizi schválil prezident Barack Obama v červenci 2010.

Dalším z témat bude výměna názorů na nové regulatorní kapitálové požadavky – tzv. Basel III. Návrh publikoval Basilejský výbor pro bankovní dohled 12. září t.r., nyní bude Evropskou unií vyhodnocován a implementován. Neformálním ECOFIN bude prvním fórem, kde se budou moci členské státy na úrovni ministrů k návrhu vyjádřit.

Ministři a guvernéři se také dotknou problematiky činnosti ratingových agentur a používání ratingů pro tzv. regulatorní účely. Budou vést debatu o možných východiscích pro jejich budoucí úpravu s ohledem na význam ratingů pro finanční sektor. Diskusi ministrů budou přítomni i zástupci nejvýznamnějších ratingových agentur.

Jedním z témat bude i řízení Rady pro mezinárodní účetní standardy (IASB) v souvislosti s koncem funkčního období stávajícího předsedy IASB sira Davida Tweedieho v červnu příštího roku.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.