CZ EN

Rozhodnutí Ústavního soudu je pro kontrolní hlášení příznivé

Ústavní soud shledal právní úpravu kontrolního hlášení jako ústavně konformní z hlediska proporcionality i z hlediska ochrany dalších ústavním pořádkem zaručených práv a svobod. Nález soudu, který dnes vyšel ve Sbírce zákonů, je tak pro kontrolní hlášení příznivé. „Ústavní soud svým rozhodnutím potvrdil oprávněnost instrumentu kontrolního hlášení,“ hodnotí náměstkyně ministra financí pro daně a cla Alena Schillerová.

Soud zrušil pouze dvě ustanovení, ty podle něj nebyly v souladu s ústavním pořádkem. Jedná se o ustanovení o fikci doručení v případě písemnosti odesílané prostřednictvím e-mailu, které soud zrušil k okamžiku publikace ve Sbírce, tedy 15. února 2017. A rovněž o ustanovení o vymezení údajů formulářem, které pozbyde platnosti 31. prosince 2017.

V případě problematiky formuláře kontrolního hlášení dospěl k závěru, že zákon musí blíže vymezit okruh údajů, které musí plátce prostřednictvím formuláře kontrolního hlášení sdělovat správci daně. Současně však zdůraznil, že údaje vyžadované současným zněním formuláře z hlediska proporcionality obstojí. Podrobnější vymezení zákonem je tak žádoucí nikoli z důvodu nedostatků stávajícího stavu, ale s ohledem na riziko budoucích změn okruhu požadovaných údajů, které lze realizovat pouhou změnou formuláře. Účinnost zrušení příslušného ustanovení Ústavní soud posunul na konec roku 2017, aby měl zákonodárce možnost na vytýkaný nedostatek zareagovat.

„Ministerstvo financí vítá zejména názor soudu, že je současná podoba formuláře přiměřená a legitimní. Jsme připraveni provést požadovanou změnu zákona, přitom však nehodláme postupovat neuváženě a zbrkle,“ slibuje náměstkyně. „S ohledem na délku standardního legislativního procesu a skutečnost, že mandát Poslanecké sněmovny končí na podzim tohoto roku, je zjevné, že letos již není možné provést seriózní novelu zákona o dani z přidané hodnoty. Musíme se tedy omezit na přípravnou fázi a důkladnou analýzu problému a variant jeho řešení s tím, že samotný schvalovací proces proběhne až po volbách do Poslanecké sněmovny,“ doplňuje náměstkyně.

Do doby, než dojde k upřesnění okruhu požadovaných údajů v zákoně, nebude Ministerstvo financí (ani Finanční správa) měnit okruh údajů požadovaných stávajícím formulářem kontrolního hlášení. Stavu, který nastane po účinnosti zrušení ustanovení, tj. období po 31. prosinci 2017, se není zapotřebí obávat. Absenci tohoto zrušeného speciálního pravidla vyplní obecné pravidlo obsažené v daňovém řádu, který se pro správu daně z přidané hodnoty použije subsidiárně jakožto obecný právní předpis.

Kontrolní hlášení bylo s účinností od 1. ledna 2016 zavedeno jako nástroj, který zlepší výběr daně z přidané hodnoty. Cílem a smyslem tohoto institutu je umožnit správci daně získávat v pravidelných intervalech informace o vybraných transakcích realizovaných plátci a ve spojení s dalšími údaji, které má správce daně k dispozici, identifikovat riziková spojení osob odčerpávající neoprávněně finanční prostředky z veřejných rozpočtů formou vyplácených nadměrných odpočtů. Přínos kontrolního hlášení se již naplno projevil na výběru DPH v roce 2016, díky tomuto opatření se meziročně vybralo o více než 10 mld. Kč.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.