CZ EN

Veřejné rozpočty budou předvídatelnější

Vláda dnes schválila Rozpočtovou strategii sektoru veřejných institucí České republiky pro období 2018 až 2020, dokument, podle kterého se nově bude řídit celý rozpočtový proces. Nejvýznamnější inovací je způsob stanovení závazných výdajových rámců pro státní rozpočet a státní fondy. Určení výdajových rámců je nyní ukotveno novým fiskálním pravidlem, založeným na proticyklické a obezřetné vládní fiskální politice.

„Jedná se o další krok k větší transparentnosti v nakládání s veřejnými prostředky. Příprava státního rozpočtu a státních fondů bude nově racionálnější a předvídatelnější. Pokračujeme v modernizaci státních financí,“ vysvětluje ministr financí Andrej Babiš.

Strategie obsahuje transparentní a vnitřně konzistentní výpočet výdajových rámců. Jejich výše byla stanovena na 1 394 miliard korun pro rok 2018, 1 426 miliard korun pro rok 2019 a 1 455 miliard korun pro rok 2020. Tyto částky mohou být změněny pouze v případě odlišné makroekonomické predikce, z ní odvozeného výpočtu příjmů státního rozpočtu a státních fondů či dalších opatření, která jsou explicitně uvedena v zákoně o rozpočtových pravidlech. Celkové výdaje jednotlivých kapitol se tak musí podřídit výši celkového rámce, ne naopak.

Rámce reprezentují horní mez pro výdaje státního rozpočtu a státních fondů, nikoliv cílové částky. Nadále platí, že v době solidního hospodářského růstu je ekonomicky racionální pokračovat ve snižování deficitu státního rozpočtu a zadlužení země.

Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí České republiky je zpracována na základě nového zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti účinného od února letošního roku a reaguje na změny v rozpočtovém procesu, který tento legislativní rámec přinesl. Obsahuje také přehled o vztazích státního rozpočtu a jiných částí veřejných financí, konkrétně pak vůči územním samosprávným celkům a zdravotním pojišťovnám.

Její součástí je také letošní Konvergenční program České republiky, který bude předložen do konce dubna Evropské komisi a Radě EU k posouzení.

 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.