CZ EN

Vláda schválila Strategii vlastnické politiky státu

Vláda dne 17.2.2020 schválila Strategii vlastnické politiky státu z dílny Ministerstva financí. Strategie představuje výchozí materiál pro racionální a efektivní správu podnikatelských aktiv státu. Cílem dokumentu je vymezit principy chování státu jako vlastníka či spoluvlastníka obchodních společností nebo státních podniků, a také zajistit, aby stát vykonával svá vlastnická práva transparentně a efektivně.

„Stát vlastní větší majetek, než si občané běžně uvědomují, ať už jde o strategické společnosti v oblasti dopravy či energetiky nebo klíčové státní podniky jako jsou Lesy ČR, Česká pošta či třeba Státní tiskárna cenin. Dlouho tu ale chyběla jasná a jednotná vize, jak má stát s tímto vlastnictvím nakládat. Právě proto přicházíme se strategií, která sjednocuje řízení státních firem napříč všemi resorty a nastavuje jasná pravidla pro řízení státem vlastněných společností," uvedla ministryně financí Alena Schillerová.

Už při přípravě materiálu sestavily všechny příslušné rezorty přehled všech společností, ve kterých vykonává akcionářská práva. Následně bude jejich úkolem definovat strategické, podpůrné a zbytné společnosti. Poté zavedou do praxe navrhovaná opatření týkající se zejména oblasti corporate governance vzhledem k působnosti a odpovědnosti orgánů společnosti, nominačnímu procesu, odměňování, problematice compliance, řízení a kontrole společností.

Resorty také implementují příslušná opatření i v oblasti transparentnosti, kdy se stát nejvíce potýká s problémem, že není dostatečně či jednoznačně upravena a plněna informační povinnost ze strany příslušných společností nejen vůči státu jako vlastníkovi, ale ani vůči veřejnosti.

„Veškeré strategické a významné společnosti a podniky zůstanou i nadále a v souladu s programovým prohlášením vlády v rukou státu,“ doplnil Ondřej Landa, náměstek ministryně financí pro právní a majetkovou agendu.

Strategie ukládá státu, aby jako vlastník formuloval jasná strategická zadání a následně kriticky posuzoval navržené podnikatelské strategie. Stát bude monitorovat a vyhodnocovat výkonnost společností (a státních podniků) s využitím sektorových a mezinárodních srovnání.

Stát rovněž posílí důraz na transparentnost. Informace o klíčových ukazatelích hospodaření společností a státních podniků budou veřejně dostupné a veřejnosti bude po schválení vládou předkládána výroční zpráva o hospodaření celého portfolia majetkových účastí obsahující údaje za jednotlivé strategické společnosti a strategické státní podniky.

Materiál se věnuje také politice odměňování, která musí přitáhnout do řídících funkcí kvalitní profesionály a zároveň garantovat, že management není přeplácen a nemá další nadstandardní podmínky. Odměňování manažerů půjde ruku v ruce s jejich vysokou odpovědností, která bude v případě selhání vyvozována. Při odměňování musí být vždy důsledně dodržována zásada stejné mzdy za práci stejné hodnoty a zákaz jakékoliv diskriminace.

Za účelem jednotného a efektivního uplatňování všech zásad stanovených Strategií vznikne bezprostředně po schválení materiálu pod Ministerstvem financí coby gestorem vlastnické politiky státu meziresortní pracovní skupina složená ze zástupců všech zainteresovaných resortů. Její vznik umožní navázání věcné debaty, sdílení zkušeností a snazší řešení problematiky na pracovní úrovni mezi ministerstvy.

Vláda starší verzi Strategie projednala již v lednu 2017, tehdy se však ministři rozhodli ji nepřijmout. Ministerstvo financí se nicméně zásadami Strategie začalo řídit a dosáhlo v mezidobí prokazatelných výsledků. „Provedli jsme fúzi Letiště Praha a Českého Aeroholdingu, integrovali jsme roztříštěné akciové podíly státu v ČEB a EGAP pod Ministerstvo financí, čímž zefektivníme jejich řízení a fungování a konečně se nám podařilo prodat pro stát zcela nepotřebnou slovinskou papírnu Vipap,“ uzavírá ministryně financí.

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.