CZ EN

MF předložilo vládě Zprávu o plnění vlastnické politiky státu

Ministerstvo financí zpracovalo Zprávu o plnění opatření vyplývajících ze Strategie vlastnické politiky státu k 31. prosinci 2020, kterou v pondělí 10. května 2021 předložilo pro informaci vládě. Zpráva obsahuje informace o plnění opatření definovaných v únoru vládou přijatou Strategií vlastnické politiky státu. Materiál obsahuje informace o plnění jednotlivých opatření, hodnotí jejich účelnost a celkový přínos pro zlepšení výkonu vlastnických a zakladatelských práv státu, případně naznačuje i opatření nová.

Společnosti s majetkovou účastí státu a státní podniky vykonávající určitou podnikatelskou činnost reprezentují významný sektor české ekonomiky. Jen společnost ČEZ, a.s. v roce 2019 spravovala objem aktiv ve výši 622 mld. Kč, obrat přesáhl 88 mld. Kč a hospodářský výsledek po zdanění dosáhl výše přes 17 mld. Kč, z něhož společnost vyplatila státu přes 9 mld. Kč ve formě dividendy. Ne všechny subjekty ve vlastnictví státu generují primárně příjem pro stát, tyto subjekty jsou však svou úlohou v podobě zajištění kritické infrastruktury neméně důležité, jedná se například o STÁTNÍ TISKÁRNU CENIN, státní podnik, Českou poštu, s.p. nebo státní podniky spravující jednotlivá povodí.

Stát jako vlastník majetkové účasti nebo zakladatel k 31. prosinci 2020 vystupuje celkem v 45 akciových společnostech (a.s.), 1 společnosti s ručením omezeným (s.r.o.), 1 komanditní společnosti (k.s.), 70 státních podnicích (s.p.) a 1 národním podniku (n.p.). Celkem se jedná o 118 subjektů ve vlastnictví státu.

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.