CZ EN

Motivový obrázek

ČR zvítězila v mezinárodní investiční arbitráži o 3,6 mld. Kč proti společnostem ze skupiny Synot

V mezinárodní investiční arbitráži proti společnostem WCV Capital Ventures Cyprus Limited a Channel Crossings Limited ze skupiny Synot rozhodl mezinárodní arbitrážní tribunál ve prospěch ČR. Týmu Ministerstva financí ve spolupráci s advokátní kanceláří Dechert LLP se tak podařilo státu uhájit 3,6 mld. Kč nárokovaných žalujícími společnostmi podnikajícími v hazardu. Všechny jejich nároky proti České republice tribunál zamítl.

Vítězství v této arbitráži je pro český stát obzvláště dobrou zprávou. Za prvé uhájí státnímu rozpočtu vysokou sumu 3,6 miliardy korun a za druhé potvrzuje legitimní právo státu a samospráv na přiměřenou regulaci hazardu. 

Zbyněk Stanjura

ministr financí

„Vítězství v této arbitráži je pro český stát obzvláště dobrou zprávou. Za prvé uhájí státnímu rozpočtu vysokou sumu 3,6 miliardy korun a za druhé potvrzuje legitimní právo státu a samospráv na přiměřenou regulaci hazardu,“ uvedl ministr financí Zbyněk Stanjura. „Právní tým ministerstva financí zaslouží pochvalu nejen za vítězný výsledek sporu, ale i za hospodárnou obhajobu státu. Naše náklady na vedení sporu byly zhruba třetinové oproti nákladům žalující strany,“ dodal ministr financí. 

Spor byl žalující stranou zahájen v roce 2015 a týkal se rušení povolení k provozování videoloterijních terminálů po rozhodnutích Ústavního soudu v letech 2011 a 2013. V roce 2011 vydal Ústavní soud sérii nálezů, ve kterých potvrdil ústavně zaručené právo obcí na samosprávu, přičemž rozhodl, že videoloterijní terminály spadají pod širší definici výherních hracích přístrojů ve smyslu tehdy platného loterijního zákona a obce proto mohou jejich provoz na svém území regulovat obecně závaznými vyhláškami („OZV“). Ústavní soud také stanovil Ministerstvu financí povinnost dle příslušného ustanovení loterijního zákona zrušit povolení k provozování videoloterijního terminálu v případě, že bylo toto povolení v rozporu s OZV obce. Novela loterijního zákona navazující na rozhodnutí Ústavního soudu a účinná od roku 2012 pak výslovně uznala ústavní právo obcí regulovat videoloterijní terminály prostřednictvím OZV, avšak nově stanovila podmínku zachování přechodného období v délce tří let, pro již povolené videoloterijní terminály. Přechodné období bylo následně v roce 2013 Ústavním soudem zrušeno pro rozpor s ústavně zaručeným právem obcí na samosprávu. 

Žalující společnosti v investiční arbitráži tvrdily, že jejich investice byla v rozporu s příslušnou dohodou o podpoře a ochraně investic s Kyperskou republikou poškozena v důsledku změny regulace videoloterijních terminálů navazující na výše zmíněné nálezy Ústavního soudu. Žalobkyně označily tuto změnu za drastickou a neočekávanou. Jejich investice měla být poškozena konkrétně tím, že Ministerstvo financí předčasně zrušilo povolení společnosti SYNOT TIP, a.s. k provozování videoloterijních terminálů z důvodu konfliktu s OZV obcí v rozporu s jejich legitimním očekáváním v dlouhodobé provozování videoloterijních terminálů za podmínek před rokem 2011.

Díky obhajobě ČR právním týmem Ministerstva financí mezinárodní rozhodčí tribunál neshledal porušení dohody o podpoře a ochraně investic s Kyperskou republikou. Tribunál rozhodl, že nedošlo k žádným významným změnám v regulaci provozování hazardních her v České republice a v kontextu daného případu nemohly mít žalobkyně žádná legitimní očekávání. Tribunál sice uznal, že česká úprava nechránila zcela řádně nabytá práva žalobkyň vzhledem k absenci přechodného období po výše popsaném zásahu Ústavního soudu, zároveň ale konstatoval, že žalobkyně fakticky měly přechodné období, než došlo ke zrušení povolení, a toto přechodné období poskytlo přiměřenou ochranu jejich nabytých práv. Všechny nároky proti České republice tak byly zamítnuty.

Vítězství v arbitráži proti společnostem ze skupiny Synot navazuje na tři nedávná vítězství proti dubajské společnosti Alcor Holdings Ltd., nizozemské společnosti Fynerdale Holdings B.V. a švýcarské společnosti Pawlowski AG, kdy se Česká republika ubránila žalovaným nárokům v souhrnné výši cca 8 mld. Kč. Celkově se tak jedná již o 31. vítězství České republiky v mezinárodních investičních arbitrážích.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.