CZ EN

Přehled arbitrážních sporů vedených proti České republice

Přehled ukončených a probíhajících arbitrážních sporů

Tabulka č. 1 - Přehled ukončených sporů:

Jméno žalobce Příslušná mezinárodní dohoda  Datum ukončení V čem podle investora spočívalo porušení závazků ČR Žalovaná částka1 Výsledek
Ukončené spory
Natland Investment Group N.V., Natland Group Limited, G.I.H.G. Limited, Radiance Energy Holding S.à.r.l. Nizozemí ( 425,80 kB),
Kypr ( 446,27 kB),
Belgicko-lucemburská ekonomická unie ( 426,93 kB),
ECT
15.12.2023 legislativní změny v oblasti obnovitelných zdrojů energie 2,21 mld. Kč P (535 mil. Kč)10
WCV Capital Ventures Cyprus Limited, Channel Crossings Limited Kypr ( 446,27 kB) 26.7.2023 rušení některých povolení k provozování videoloterjních terminálů 3,6 mld. Kč  V
Diag Human SE a pan Josef Šťáva Švýcarsko ( 413,12 kB) 18.5.2022 údajné pochybení Ministerstva zdravotnictví v průběhu zadávání veřejných zakázek na zpracovatele krevní plazmy a v průběhu rozhodčího řízení 52 mld. Kč P (15,5 mld. Kč)9
Alcor Holdings Ltd. SAE ( 582,90 kB) 2.3.2022 údajné bezdůvodné obohacení státu v důsledku užívaní pozemků pod pozemními komunikacemi 483 mil. Kč V
Pawlowski AG a Projekt Sever s.r.o. Švýcarsko ( 413,12 kB) 1.11.2021 údajné zmaření developerského projektu 5,2 mld. Kč V8
Fynerdale Holdings B.V. Nizozemsko ( 425,80 kB) 29.4.2021 údajné pochybení ČR vůči společnosti Fynerdale Holdings B.V. v souvislosti s trestním stíháním v kauze obchodu s potravinářským mákem 2,4 mld. Kč V
Václav Fischer Německo ( 516,50 kB) 18.9.2020 údajně neoprávněné zapsání letadel do soupisu konkursní podstaty a jejich následné vydražení 540 mil. Kč V2
A.M.F. Aircraftleasing Meier & Fischer GmbH & Co. KG Německo ( 516,50 kB) 11.5.2020 údajně neoprávněné zapsání letadel do soupisu konkursní podstaty a jejich následné vydražení 8,5 mld. Kč V
Václav Fischer Německo ( 516,50 kB) 6.5.2020 údajné neochránění investice při vytěsnění investora ze společnosti Cestovní kancelář Fischer a.s. 1,6 mld. Kč V3
I.C.W. Europe Investments Limited Velká Británie ( 462,26 kB), ECT 15.5.2019 legislativní změny v oblasti obnovitelných zdrojů energie  40 mil. Kč V
Photovoltaik Knopf Betriebs Limited Německo ( 516,50 kB), ECT 15.5.2019 legislativní změny v oblasti obnovitelných zdrojů energie  40 mil. Kč V
Voltaic Network GmbH Německo ( 516,50 kB), ECT 15.5.2019 legislativní změny v oblasti obnovitelných zdrojů energie  200 mil. Kč V
WA Investments – Europa Nova Limited Kypr ( 446,27 kB)ECT 15.5.2019 legislativní změny v oblasti obnovitelných zdrojů energie  80 mil. Kč V
A11Y Ltd Velká Británie ( 462,26 kB) 29.6.2018 údajně nedostatečná výše příspěvků na pomůcky pro nevidomé a zrakově postižené 600 mil. Kč V
Antaris Solar GmbH, Michael Göde  Německo ( 516,50 kB), ECT 2.5.2018 legislativní změny v oblasti obnovitelných zdrojů energie  420 mil. Kč V
Jürgen Wirtgen, Stefan Wirtgen,JSW Solar (zwei) GmbH & Co.KG Německo ( 516,50 kB) 11.10.2017 legislativní změny v oblasti obnovitelných zdrojů energie  510 mil. Kč V
Anglia Auto Accessories Ltd. Velká Británie ( 462,26 kB) 10.3.2017 údajná pochybení českých soudů při výkonu rozhodčího nálezu  210 mil. Kč V
I. P. Busta a J. P. Busta  Velká Británie ( 462,26 kB) 10.3.2017 údajná pochybení Policie ČR a českých soudů při procesu zajištění a předání žalobcova majetku 180 mil. Kč V
WNC Factoring Ltd. Velká Británie ( 462,26 kB) 22.2.2017 údajné pochybení České republiky - Ministerstva financí v procesu privatizace společnosti Škodaexport a.s.  1,7 mld. Kč V
Forminster Enterprises Limited Kypr ( 446,27 kB) 15.12.2014 soudní pozastavení výkonu akcionářských práv pro podezření z nezákonného nabytí akcií 800 mil. Kč V
Anglia Auto Accessories Ltd. Velká Británie ( 462,26 kB) 23.10.2014 nekompetentní postup Policie ČR při vydání zabaveného zboží a liknavost a soudů při ochraně práv investora 205 mil. Kč V4
ECE Projektmanagement International Gmbh a spol. Německo ( 516,50 kB) 19.9.2013 zrušení územního rozhodnutí pro pochybení stavebního úřadu v určení vedlejších účastníků řízení 1,8 mld. Kč V
Intertrade Holding GmbH Německo ( 516,50 kB) 28.5.2012 způsob vedení výběrového řízení na lesnické práce a prodej dřeva ze strany Lesů ČR 2,8 mld. Kč V
Konsortium Oeconomicus Švýcarsko ( 413,12 kB) 5.12.2011 garance vystavená Státním fondem životního prostředí ČR v rámci smlouvy o zápůjčce mezi třetími osobami 700 mil. Kč V
Vöcklinghaus Německo ( 516,50 kB) 19.9.2011 manipulace v konkurzu na společnost s účastí investora 640 mil Kč. V
Binder Německo ( 516,50 kB) 15.7.2011 konkurz na společnost investora, způsobený ručením za nezdaněný a neproclený dovoz pohonných hmot 4 mld. V
Frontier Petroleum Services Ltd. Kanada ( 777,13 kB) 12.11.2010 průtahy a postup soudů v konkurzu na věřitele investora, nevstřícný přístup státních orgánů, neuznání zahraničního rozhodčího nálezu 780 mil. Kč V
Nepolsky Německo ( 516,50 kB) 5.2.2010 pochybení vodoprávních orgánů při vydávání povolení k nakládání s podzemními vodami 1,6 mld. Kč V
European Media Ventures S.A. Belgicko-lucemburská ekonomická unie ( 426,93 kB) 8.7.2009 rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání ve věci převodu licence k TV vysílání 2 mld. Kč V
Invesmart B.V. Nizozemsko ( 425,80 kB) 26.6.2009 průběh konkurzu Union banky a předcházející opatření Ministerstva financí a České národní banky 4,5 mld. Kč V
Arcelor Mittal Nizozemsko ( 425,80 kB) 6.5.2009 diskriminační podmínky vládou vyhlášeného výběrového řízení na prodej státního podílu ve Vítkovice Steel, a.s. X5  N6
Phoenix Action, Ltd. Izrael ( 415,65 kB) 15.4.2009 zadržení finančních prostředků v souvislosti s trestním řízením 1,1 mld. Kč V
Pren Nreka Chorvatsko ( 351,94 kB) 22.7.2008 ukončení nájmu nebytových prostor ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s poukazem na neplatnost smlouvy 27 mil. Kč P (19 mil. Kč)7
Eastern Sugar Nizozemsko ( 425,80 kB) 12.4.2007 diskriminační a nepřiměřená vládní regulace trhu s cukrem - cukerné kvóty 2,5 mld. Kč P (711 mil. Kč)7
K+ Venture Partners Nizozemsko ( 425,80 kB) 21.12.2006 legitimní očekávání úhrady pohledávek z titulu smluv o investičním poradenství 156 mil. Kč N
Saluka B. V. Nizozemsko ( 425,80 kB) 30.11.2006 netransparentní, diskriminační a nekompetentní postup státu při bankovní krizi v Investiční a poštovní bance X5 N
Nagel Velká Británie ( 462,26 kB) 9.9.2003 ušlý zisk způsobený odstoupením státem ovládané společnosti od dohody o spolupráci na získání GSM licence 12 mil. Kč V
CME Czech Republic B. V. Nizozemsko ( 425,80 kB) 14.3.2003 činnost a rozhodování RRTV ve věci licence k TV vysílání 15,2 mld. Kč P (8 mld. Kč)7
Lauder USA ( 2 268,59 kB) 3.9.2001 činnost a rozhodování RRTV ve věci licence k TV vysílání X5 V

V = výhra, P = prohra, N = narovnání.
1 Uváděné žalované částky jsou přibližné a slouží pouze orientačním účelům.
2 Řízení ukončeno z procesních důvodů.
3 Řízení ukončeno z procesních důvodů. České republice byla přiznána náhrada nákladů řízení.
4 Řízení ukončeno zpětvzetím žaloby, následně však bylo zahájeno další rozhodčí řízení v totožné věci.
5 Žalobce v řízení nekvantifikoval výši svého nároku.
6 V rámci dohody o narovnání došlo k prodeji podílu České republiky ve společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. Součástí dohody o narovnání tudíž nebyla konkrétní peněžitá částka.
7 V závorce je uvedena částka přiznaná rozhodčím tribunálem.
8 Rozhodčí tribunál v konečném nálezu jednohlasně zamítl všechny hlavní body žaloby společnosti Pawlowski AG. V dílčích, izolovaných případech jednání přičitatelného České republice rozhodčí tribunál shledal porušení mezinárodních závazků České republiky. Podle tribunálu však nebylo prokázáno, že by tato porušení jakkoliv poškodila investici žalobce a z tohoto důvodu tak tribunál nepřiznal žádnou škodu. Celkový výsledek sporu je tak vítězstvím České republiky.
9 Dne 15. 6. 2022 podalo Ministerstvo financí návrh na zrušení rozhodčího nálezu k Vrchnímu soudu v Londýně. Předmětné řízení o zrušení rozhodčího nálezu prozatím probíhá.
10 Částka zahrnuje úroky do vydání nálezu, 75% nákladů právního zastoupení protistrany a náklady řízení. Dne 30. 1. 2024 podalo Ministerstvo financí návrh na zrušení rozhodčího nálezu k Nejvyššímu federálnímu soudu ve Švýcarsku. Předmětné řízení o zrušení rozhodčího nálezu probíhá.

Tabulka č. 2 - Přehled probíhajících sporů:

Jméno žalobce Příslušná mezinárodní dohoda  Datum zahájení V čem podle investora spočívalo porušení závazků ČR Žalovaná částka1
Probíhající spory
 Asael Halevi Izrael ( 415,65 kB) 3.2.2022 údajné vyvlastnění pozemků určených k developerskému projektu  133 mil. Kč
 JCDecaux SA Francie ( 622,29 kB) 16.9.2020 ukončení pronájmu ploch pro reklamní činnost ze strany Dopravního podniku hl. m. Prahy s poukazem na neplatnost smlouvy 553 mil. Kč

1 Uváděné žalované částky jsou přibližné a slouží pouze orientačním účelům.

 

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.