CZ EN

Motivový obrázek

Moody’s potvrzuje rating ČR na Aa3 se stabilním výhledem

Agentura Moody's Investors Service (Moody's) v pátek 2. února 2024 oznámila, že dokončila pravidelnou půlroční revizi ratingu České republiky a dalších ratingů, které jsou spojeny s hodnocením České republiky. Ratingy České republiky, včetně dlouhodobého ratingu emitenta Aa3, zůstávají nezměněny. Výhled je stabilní.

Rating České republiky Aa3 je podpořen jejími základními úvěrovými přednostmi - silným růstem, dynamikou a konkurenceschopností ekonomiky, vysokou kvalitou institucí a účinností politik, vysokou úrovní ekonomické výkonnosti, relativně nízkým dluhovým zatížením a velmi silnými ukazateli dostupnosti dluhu - v kombinaci s mírnou expozicí vůči geopolitickému riziku. Mezi úvěrové výzvy patří negativní fiskální dopad stárnutí obyvatelstva na fiskální udržitelnost a dlouhodobější otázky týkající se odolnosti ekonomiky zaměřené na vývoz a výrobu a její schopnosti další konvergence s vyspělými ekonomikami s vyšším ratingem.

Hodnocení ekonomické síly České republiky "a3" odráží její středně velkou, konkurenceschopnou ekonomiku a relativně vysokou úroveň bohatství, která je vyvážena dlouhodobějšími výzvami, včetně nepříznivého demografického vývoje, nedostatku kvalifikované pracovní síly a významných strukturálních změn v rozsáhlém automobilovém průmyslu. Síla institucí a správy věcí veřejných v České republice, která je hodnocena stupněm "aa3", odráží vysokou důvěryhodnost a efektivitu politiky. Silná fiskální stránka České republiky na stupni "aa3" odráží poměrně nízké dluhové zatížení veřejných financí a silné výsledky v hodnocení zadluženosti. Hodnocení náchylnosti České republiky k riziku událostí na stupni "baa" je dáno geopolitickými faktory.

Stabilní výhled odráží názor agentury Moody's, že rizika úvěrového profilu České republiky jsou vyvážená na úrovni Aaa3. Rizika spojená s dodávkami ruského plynu se výrazně snížila s tím, jak se Česká republika stala v roce 2023 nezávislou na ruském plynu a nahradila jej alternativními zdroji. Kromě toho došlo ke strukturálnímu snížiení poptávky po plynu ze strany firem a domácností. Stabilní výhled je podpořen názorem agentury Moody's na omezenou expozici české ekonomiky vůči riziku ekonomických dopadů vyšších cen energií, protože energeticky náročná odvětví představují jen malý podíl na českém průmyslu.

Samostatně je třeba zmínit, že stabilní výhled podporuje fiskální konsolidace o objemu zhruba 2 % HDP, která v letech 2024-2025 stabilizuje dluhové zatížení na současné úrovni. Kromě toho část komplexní důchodové reformy, například zpřísnění předčasných odchodů do důchodu a změny ve valorizaci důchodů, které vstoupily v platnost v říjnu 2023, sníží dlouhodobý nárůst nákladů na stárnutí obyvatel.

Ke zlepšení ratingu České republiky by mohlo dojít, pokud by výraznější fiskální konsolidace vedla k trvalému snižování dluhového zatížení, které by překonalo očekávání agentury Moody's. Lepší vyhlídky na to, že bude plně provedena důchodová reforma, by rovněž byly úvěrově pozitivní, protože některá opatření, např. provázáním zákonem stanoveného věku odchodu do důchodu s budoucím vývojem střední délky života, mají potenciál podstatně snížit předpokládaný nárůst nákladů na stárnutí obyvatel v dlouhodobém horizontu. Kromě toho existují důkazy že česká ekonomika se dále posouvá nahoru v oblasti odvětví s vyšší produktivitou, což by mohlo vést k většímu růstu založenému na inovacích, stejně jako by bylo pozitivní, pokud by nastalo zrychlení v konvergenci příjmů se zeměmi s vyšším ratingem.

Naopak slabší fiskální konsolidace, než Moody's v současné době očekává, která by výrazně v příštích několika letech zvýšila dluhové zatížení země, by vyvíjela tlak na snížení ratingu České republiky. To by mohlo být způsobeno podstatně nižším hospodářským růstem ve srovnání se současnými prognózami agentury Moody's nebo klesající politickou podporou obezřetného nastavení fiskální politiky. Kromě toho by se rating České republiky Aa3 dostal pod tlak, pokud by výrazně vzrostla náchylnost k riziku v případě nepravděpobné eskalace rusko-ukrajinské války v podobě zapojení NATO.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.