CZ EN

Motivový obrázek

Návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech míří do třetího čtení

Poslankyně a poslanci projednali ve druhém čtení návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony ve znění stanoviska Legislativní rady vlády. Odborné veřejnosti se pro informaci předkládají příslušné dokumenty ve verzi předložené do Poslanecké sněmovny evidované jako Sněmovní tisk č. 570.

Návrh zákona reaguje na poznatky z výkladové a aplikační praxe v oblasti fondového financování. Navazuje na koncepci rozvoje kapitálového trhu, kterou vláda schválila v roce 2019. 

Hlavními navrhovanými opatřeními jsou úprava tzv. nelicencovaných správců, a úprava další dílčích oblastí, u kterých byla trhem či ČNB indikována potřeba vyjasnění.

Nelicencovaní správci 

 • známí též jako tzv. patnáctkáři, podle čísla ustanovení, ve kterém byli upraveni, jsou právnické osoby, které mohou provádět správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním, aniž by podléhaly rozsáhlé regulaci zákona či dohledu ČNB. Z praxe plynou zjištění, že je účelné omezit investice prostřednictvím těchto subjektů, jelikož se drobní investoři mylně domnívají, že se jedná o relativně bezpečné investice;
 • zvyšuje se informační povinnost vůči investorům;
 • explicitně se stanoví minimální výše investice každého investora odpovídající částce 125 000 EUR, kterou bude každoročně ověřovat auditor s výjimkou správy majetku s maximálně 20 investory;
 • zavádí se sankční výmaz nelicencovaných správců ze seznamu vedeného ČNB v případně závažného nebo opakovaného porušení povinností.   

Výraznější úpravy reflektující připomínky trhu a ČNB 

 • V návaznosti na koncepci rozvoje kapitálového trhu se navrhuje umožnit komanditní společnosti na investiční listy a uzavřené akciové společnosti, která je investičním fondem, vytvářet podfondy. Za účelem podpory právní formy uzavřené akciové společnosti se navrhuje nové označení pro její obchodní firmu „SICAF”, jelikož se jedná o celosvětově známou a srozumitelnou zkratku.   
 • Návrh výslovně zakotvuje převod jmění kapitálové společnosti do podílového fondu jako jeden z možných způsobů přeměny podílového fondu.
 • Návrh upravuje výši některých správních poplatků, tak aby reflektovaly náklady spojené s odpovídajícími správními řízeními.
 • V návaznosti na výše popsané změny je i adekvátně upraven zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, aby daňový režim odpovídal novým úpravám v zákoně o investičních společnostech a investičních fondech.

Další změny

Z dalších navrhovaných změn lze zmínit: 

 • sloučení seznamů zahraničních investičních fondů vedených ČNB;
 • vyjasnění procesních aspektů likvidace podílového fondu;
 • sjednocení lhůt pro některá licenční řízení nebo
 • zpřesnění adaptace právního řádu ve vztahu k  nařízení o distribuci fondů [CBDF – nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1156] a revizi nařízení o evropských fondech dlouhodobých investic [ELTIF – nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/606].

Související tisková zpráva:

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.