CZ EN

Kritika Bruselu směřuje k českým veřejným financím

Jan NĚMEC, moderátor
--------------------
Na hlavu České republiky se snesla další kritika z Bruselu za špatné hospodaření s veřejnými penězi. Na pravidelném zasedání ministrů financí ale zazněla i pochvala za chystanou reformu. Naopak úplně v superlativech se mluvilo o jiných unijních nováčcích - Kypru a Maltě. Obě země můžou za půl roku vstoupit do měnové unie.

 

Rozhovor

Jan NĚMEC, moderátor
--------------------
A ministr financí Miroslav Kalousek, dobrý večer.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Dobrý večer.

Jan NĚMEC, moderátor
--------------------
Brusel kritizoval zejména takzvané předvolební balíčky, které zvedly ty mandatorní výdaje. Vy jste to označil, že kritika je oprávněná a důvod je jediný - politická neodpovědnost. Řekněte, proč jste se na těch předvolebních balíčcích sám podílel? Vy jste zvedl ruku pro zákon o státní sociální podpoře.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Tak já bych to rozšířil. Těch důvodů, proč jsou veřejné finance v tom stavu, v kterým jsou, je několik. Samozřejmě ten předvolební balíček je jeden významný, ten druhý je rozpočtová politika let 2002 až 2006, kdy Česká republika každoročně porušovala své závazky z hlediska výdajových limitů. Ty překračovala a vyšší příjmy nepoužívala ke snižování deficitu, ale naopak je zapojovala vůči těm vyšším výdajům, které překračovala.

Jan NĚMEC, moderátor
--------------------
Dobře, ale tam třeba byly, že se to blížilo třem procentům HDP a tak dále, třeba rok 2005 a podobně. Myslíte si, že to výrazně zvýšily ty balíčky, nebo ne, ty předvolební dárky.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Ty balíčky se na tom výrazným způsobem podílí, ale říkám ...

Jan NĚMEC, moderátor
--------------------
Uznáváte tedy svou odpovědnost ...

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Zajisté, nenajdete ..., narozdíl od celé řady jiných politiků v mých vyjádřeních ke stavu veřejných financí nenajdete jedinou větu, kde bych odmítal odpovědnost.

Jan NĚMEC, moderátor
--------------------
Dobře, takže kritika, politická neodpovědnost vztahujete i na sebe.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Pochopitelně. Letošní stav veřejných financí není stav letošní politiky. Je to výsledek dlouholetých trendů. A na tom se podílí celá politická reprezentace, mě nevyjímaje.

Jan NĚMEC, moderátor
--------------------
My si teď poslechněme reakci expremiéra Jiřího Paroubka.

Jiří PAROUBEK, předseda ČSSD
--------------------
Kdybych byl předsedou vlády, tak by ten problém neexistoval. Dostali bychom se na maastrichtské kritérium tři celé tři desetiny, respektive na kritérium konvergenčního programu tři celé tři desetiny procenta.

redaktorka
--------------------
Myslíte, že na tom schodku stávajícím nese vinu, řekněme, i sociální demokracie?

Jiří PAROUBEK, předseda ČSSD
--------------------
Tak já nevím, co je to vina, tak to, o tom, že se, že je schodkové hospodaření ve většině států světa, to je zřejmé. Mám na mysli ty vyspělé ekonomiky, takže na tom nesou vinu pak všichni ti, kdo s tímto hospodaří. To je běžné hospodaření, běžný způsob hospodaření státu. Já z toho sice nemám, nemám, nejsem nadšen, ale myslím, že za vlád sociální demokracie se dařilo snižovat ten veřejný dluh, myslím, v relaci k hrubému domácímu produktu. Takže já se domnívám, že ty finance vydala správným směrem. A zejména v té době, kdy já jsem měl to štěstí, že jsem byl premiérem, protože to bylo opravdu z tohoto hlediska šťastné období, tak jsme se pohybovali někde kolem tří procent.

Jan NĚMEC, moderátor
--------------------
Chcete krátce reagovat?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
To je argumentace zhruba stejná, jako kdybyste si vařil nudlovou polévku, roztopil ji pod Papinovým hrncem a v okamžiku, kdy ten Papinův hrnec by byl rozpálen na dvě stě stupňů, tak byste odešel z kuchyně, hrnec by explodoval, vy byste se tam vrátil, viděl byste nudlovou polévku na stropě, říkal byste, to je nepořádek, to za mě nebylo. Ten současný stav je výsledek nějakých dlouhodobých trendů. A na těch trendech se samozřejmě výrazným způsobem podílela vláda sociální demokracie. Když vezmu jenom překročení závazného výdajového limitu pro rok 96, tak bylo o čtyřicet jedna miliard, ale já nevidím příliš smysl v tom, abychom říkali, kdo za to může více či méně.

Jan NĚMEC, moderátor
--------------------
Dobře, vy jste tu vinu ...

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Tvrdím, tvrdím, že za to nese zodpovědnost celá politická reprezentace. Důležité je ten stav stabilizovat. Vzhledem k tomu, že to není běžné hospodaření, jak říká pan Paroubek, že je to hospodaření velmi neběžné. A v horším stavu v Evropě veřejné finance má už jenom Maďarsko. Takže myslím, že ta druhá příčka pro nás není nijak lichotivá.

Jan NĚMEC, moderátor
--------------------
Dobře. Pojďme k těm důsledkům, hrozí nám třeba nějaký trest ze strany Unie, třeba to zastavení peněz z evropských fondů a podobně?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Tak já zdůrazňuji, že reformy a dlouhodobou stabilitu veřejných rozpočtů musíme dělat především kvůli sobě, kvůli své budoucnosti a kvůli dětem a ....

Jan NĚMEC, moderátor
--------------------
To ano a hrozí nám ty, hrozí nám nějaké sankce nebo ne?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Máme samozřejmě i své závazky, které si, které porušujeme v rámci Evropské unie. A jestli my nebudeme plnit své závazky vůči partnerům v Evropské unii, tak můžeme očekávat, že oni nebudou plnit své závazky vůči nám. A že nebudou vidět žádný důvod, proč by nám ...

Jan NĚMEC, moderátor
--------------------
A zaznělo něco konkrétního třeba na tom jednání teď?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Samozřejmě, že ne. My jsme diskutovali jenom analýzu situace veřejných rozpočtů. Znovu říkám, zazněly jasně ty tři důvody, proč jsou v tom stavu. Česká republika promarnila několik let dobrého hospodaření, odkládala nezbytné reformy a vyšší než očekávané příjmy nepoužívala ke snižování deficitu, ale zvyšovala o ně výdaje, to jsou ty tři hlavní důvody. A zaznělo také, zazněl taky jasný způsob z mých úst, reformního odhodlání české vlády, já jsem informoval o jednotlivých krocích, kterými česká vláda chce konsolidovat veřejné rozpočty. A já jsem samozřejmě rád, že v tom oficielním stanovisku, které Českou republiku vyzývá ke konsolidaci veřejných rozpočtů, také jasně zaznívá, že to, co vláda předložila do Poslanecké sněmovny, je krok správným směrem.

Jan NĚMEC, moderátor
--------------------
Dobře, není to právě teď to beranidlo, kterým třeba, které třeba použijete v Poslanecké sněmovně tak, aby reformy prošly. Nevyhovuje vám v tuto chvíli ta kritika Bruselu?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Já znovu opakuji, že reformy neděláme kvůli Bruselu. Musíme je, musíme je dělat kvůli sobě. Ale jestliže hovoříme o tom, že v horším stavu už je jenom Maďarsko, tak je možná velmi poučné se podívat do Maďarska, které dnes ...

Jan NĚMEC, moderátor
--------------------
Tam se poté podíváme ...

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
... které dnes konsoliduje veřejné rozpočty v horším stavu než Česká republika. A ta opatření, která dnes musí přijímat, jsou neskonale bolestivější, než česká vláda parlamentu navrhuje. Dám jeden jediný příklad, jestliže my navrhujeme jenom mírné navyšování mezd v rozpočtové sféře, Maďarsko je na několik let muselo zcela zmrazit. Jinými slovy, pokud dnes odmítneme to, co česká vláda navrhuje, všechna ostatní opatření, která přijdou s nějakým časovým zpožděním, budou mnohem bolestivější, ať už je bude provádět kdokoliv.

Jan NĚMEC, moderátor
--------------------
To zní jako pohrůžka poslancům. Já teď do Bruselu zdravím zpravodaje Hospodářských novin Radka Honzáka, dobrý večer.

Radek HONZÁK, zpravodaj Hospodářských novin, Brusel
--------------------
Dobrý večer.

Jan NĚMEC, moderátor
--------------------
Kritizovala třeba kromě obecně schodku českých veřejných financí Evropská komise dál něco konkrétního stran českých financí?

Radek HONZÁK, zpravodaj Hospodářských novin, Brusel
--------------------
Na tomto setkání šlo o to, že vlastně ministři financí souhlasili, zvedli ruku pro stanovisko Evropské komise k proceduře snižování českého rozpočtového schodku. Čili tentokrát žádná jiná kritika nezazněla, ale už dříve se objevilo například to, že Česko patří mezi šest zemí, které jsou ve vysoce rizikovém pásmu, co se týče dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí a zvláště tedy v souvislosti se stárnutím populace.

Jan NĚMEC, moderátor
--------------------
To, co tady ministr Kalousek a ostatně i v Bruselu už řekl, že komise označila tu reformu za krok správným směrem, měla třeba nějaké dílčí výhrady k té reformě, Evropská komise nebo ne?

Radek HONZÁK, zpravodaj Hospodářských novin, Brusel
--------------------
Tak komise, komise i vlastně členské země čekají, co vlastně českým parlamentem projde, v jaké podobě ta reforma nakonec projde. Šlo tedy spíše o vyjádření jakési obecné podpory těm krokům, které se česká vláda snaží prosadit. Je tam z neoficiálních vyjádření patrné, že evropské komisi se zamlouvá zvláště seškrtání té výdajové stránky rozpočtu, ale o detailech se zde zatím nemluví.

Jan NĚMEC, moderátor
--------------------
Z ekonomického hlediska je to kritérium tří procent HDP až tak podstatné, pokud ho bez sankcí porušovalo například i Německo už jako člen eurozóny?

Radek HONZÁK, zpravodaj Hospodářských novin, Brusel
--------------------
No, tak podstatné je především to, že Česká republika se sama zavázala k tomu, že toto kritérium, tuto hranici splní. Podstatné je také to, že v současné době pouze Česká republika a Maďarsko mezi sedmadvaceti zeměmi, proti kterým nadále běží procedura pro nadměrný rozpočtový schodek. A nemyslím si, že by se na tomto příkladě dalo, dala Evropská unie obviňovat z toho, že například nadržuje starým státům vůči novým. Tam vždy v těchto případech samozřejmě je velice pečlivě posuzována konkrétní situace, například politická situace. A v souvislosti například s tím se dá mluvit i o určitém ústupku Česku, protože například konkrétní opatření, které česká vláda bude muset zavést, nyní Evropská unie schválí až v říjnu, zatímco původně to mohla udělat už právě teď na začátku července. Čili česká vláda by měla nejméně o tři měsíce méně času na to, aby své reformy prosadila.

Jan NĚMEC, moderátor
--------------------
Do Bruselu děkuji zpravodaji Hospodářských novin Radku Honzákovi, pěkný večer. Pane ministře, komisař Almunia chtěl vědět, zda reforma projde. Ujišťoval jste ho, že ano?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Samozřejmě jsem musel konstatovat, že vzhledem k tomu, že vláda nemá většinu v Poslanecké sněmovně, existují politická rizika, že ta reformní opatření neprojdou.

Jan NĚMEC, moderátor
--------------------
Co poslanec KDU-ČSL Ludvík Hovorka? Posunula se nějak ta jednání s ním? Je třeba v tuto chvíli jasné, zda zvedne ruku pro reformu nebo ne?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Tohle je spíš otázka na předsedu strany nebo na pana poslance.

Jan NĚMEC, moderátor
--------------------
To jistě, myslel jsem spíš, zda jako ...

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Já samozřejmě jako ministr financí pevně doufám, že všichni vládní poslanci podpoří návrh, který vláda jednomyslně do Poslanecké sněmovny předložila.

Jan NĚMEC, moderátor
--------------------
Včera na tomtéž místě, kde sedíte vy, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Milan Štěch řekl, že mají několik poslanců z vládního tábora, kteří naslouchají jejich argumentům, mají jejich materiály a kladou stejné otázky jako odbory. Víte třeba o tom, víte o některých poslancích z vládního tábora?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Ne, nevím, ale pokládám za naprosto legitimní, že odbory vedou diskusi s jednotlivými poslanci. Dělají to tak vždycky.

Jan NĚMEC, moderátor
--------------------
Ne, já jsem myslel, že třeba, zda jim skutečně naslouchají někteří vládní poslanci a jsou třeba ochotní ...

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Za mnou, když přijde kterýkoliv odborář, tak mu také naslouchám, pane redaktore.

Jan NĚMEC, moderátor
--------------------
Pokud by reforma neprošla, měla by podle vás vláda padnout?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Vláda se zavázala, že předloží rozpočet s deficitem do tří procent hrubého domácího produktu. Já jako ministr financí jsem přesvědčen, že já jiný rozpočet nepředložím. Já nepředložím rozpočet s deficitem vyšším než tři procenta. To by musel udělat nějaký úplně jiný ministr.

Jan NĚMEC, moderátor
--------------------
To znamená v tom případě by měla padnout celá vláda nebo jenom vaše demise?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Já myslím, že jsem to řekl naprosto jasně, já jako ministr financí nepředložím jiným rozpočet na rok 2008 než s deficitem do tří procent hrubého domácího produktu. Není totiž žádný důvod, proč země, které se ekonomicky velmi dobře daří, proč by měla žít na dluh.

Jan NĚMEC, moderátor
--------------------
Pane ministře, já vám děkuji, i vám přeji pěkný večer.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Také.

Jan NĚMEC, moderátor
--------------------
A já už teď do Budapešti zdravím Zoltána Pogátsa, ekonomického analytika, dobrý večer.

Zoltán POGÁTSA, ekonomický analytik, Maďarsko
--------------------
Dobrý večer.

Jan NĚMEC, moderátor
--------------------
Maďarsko je na tom ještě hůř než Česká republika. Jak moc kritika Evropské komise maďarskou vládu skutečně znepokojuje?

Zoltán POGÁTSA, ekonomický analytik, Maďarsko
--------------------
Já si myslím, že maďarská situace byla pár let opravdu velmi špatná a ta situace byla tak špatná, že v letošním roce bylo dosaženo určitého pokroku a jako pokrok je to vnímáno. V loňském roce to bylo devět celých jedna, v letošním roce to bude šest celých čtyři až šest celých osm. To mluvíme tedy o těch deficitech. Čili to je samozřejmě pokrok.

Jan NĚMEC, moderátor
--------------------
Teď tedy vláda přichystala reformy, ty začaly. Český ministr Kalousek je označil za velmi inspirativní. Jak byste je zhodnotil vy? Je to ten krok správným směrem nebo ne?

Zoltán POGÁTSA, ekonomický analytik, Maďarsko
--------------------
Ty kroky jsou ve správném toku. Já si myslím, že Maďarsko a Česká republika jsou velmi odlišné. Česká republika má určité dočasné problémy, ale rozhodně tam to je jenom ohledně těch tříprocentních kritérií, kdežto Maďarsko mělo strukturální problémy, například zaměstnanost v České republice je nad úrovní EU, zatímco v Maďarsku je nezaměstnanost jedna z nejhorších v Evropské unii. Také jsme měli poměr dluhu k HDP jeden z nejhorších, to není problém České republiky. Čili zase v tom srovnání je na tom Česká republika mnohem lépe, ale samozřejmě, že maďarští ekonomové zatím s rozsahem kroků reformních, které byly učiněny, příliš spokojeni nejsou.

Jan NĚMEC, moderátor
--------------------
Čím bolestivější jsou reformy, tím méně jsou populární. Jak si teď stojí Gyursányho vláda?

Zoltán POGÁTSA, ekonomický analytik, Maďarsko
--------------------
Je nesmírně nepopulární a v podstatě nedávno bylo řečeno, podle tedy výzkumů veřejného mínění, je jasné, že tohle jedna z nejpopulárnějších vláda, z nejnepopulárnějších.

Jan NĚMEC, moderátor
--------------------
Já vám děkuji za rozhovor a přeji pěkný večer do Budapešti.

 


Zdroj: ČT 2, 10.7.2007, Události, komentáře.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.