CZ EN

Vždy jsem žil v rozporu s listinou práv

* LN Máte nějaký komentář k rozhodnutí Ústavního soudu, kvůli němuž se budou lidem opět proplácet první tři dny nemoci?

V demokratickém systému můžeme po nálezu Ústavního soudu jedině srazit paty a říci: „Ano, bereme na vědomí.“ Já se nedopustím výroků ústavního soudce Duchoně, kterého jsem v televizi slyšel říkat, že je to blbost a ať jdou někam. Jestli je s to takhle snižovat vážnost Ústavního soudu ústavní soudce sám, já se k němu přidávat nebudu.

* LN Možná se ústavní kultura inspirovala politickou kulturou.

Měl jsem možná přehnané představy o ústavních soudcích.

* LN Měl by nemocenskou platit stát, nebo zaměstnavatel?

My neznáme ten nález. Ustanovení té třídenní kadenční lhůty je zrušeno a my máme naprosto šibeniční - podle mého názoru nesplnitelnou - legislativní lhůtu do 30. června to nějak napravit. A nevíme jak, protože ten nález neznáme.

* LN Tedy to nestihnete.

Protože pokládám za vyloučené, že by opozice neobstruovala, tak do 30. června se nedá stihnout nic.

* LN Do čtrnácti dnů vláda rozhodne o daních a...

Počkejte. Mluvíte o zásadní změně daňového systému, kterou jsem dal do veřejné diskuse, anebo o marginálním parametru pro rok 2009?

* LN Měla jsem na mysli tu marginálii.

K 1. lednu 2010 bych rád, aby platil nový daňový systém. To znamená reformu legislativy, tedy úplně nový zákon o dani z příjmu, dále reformu procesu, to jest nový daňový řád, a reformu instituce, tedy sloučení daňové a celní správy do jedné instituce. Tam vůbec nemluvím o sazbách! Tak tedy jaká sazba daně bude platit v roce 2009... Minule se ukázalo, že celý balík zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů bude průchodný jedině tehdy, bude-li přijat pozměňující návrh. Tedy že sazba daně bude dvanáct a půl procenta...

* LN Na čemž dnes trvá Vlastimil Tlustý...

Ano. To je mimořádně nákladná varianta. Stojí kolem pětatřiceti miliard. Já vládě navrhuji, že zůstane sazba patnáct procent a slevy na dani a o jedno procento se sníží sociální pojištění. Tahle varianta je mimořádně šetrná vůči státnímu rozpočtu. Druhá výhoda je, že zůstává zachována stávající progrese. A za třetí odvodová zátěž se snižuje všem. I těm nejméně příjmovým, kteří dnes už žádnou daň z příjmů neplatí, protože sleva na dani jim to vynuluje. To jedno procento sociálního pojištění jim reálně sníží zátěž. Byť ne nějak dramaticky. Kdo má deset tisíc hrubého, tak aspoň o stovku. Navíc sociální pojištění není sdílenou daní. To znamená, že se promítá pouze do státního rozpočtu, nikoli do rozpočtů obcí a krajů.

* LN Jinými slovy je to důležité teď před krajskými volbami a volají po tom hejtmani.

Na shromáždění hejtmanů jsem zaslechl, že by na to velmi slyšeli.

* LN Tlustý dnes říká, že nebude o stejné věci podruhé vyjednávat. Třeba daňový expert ODS a poslanec Michal Doktor...

Nezlobte se, ale moji partneři v daňové politice jsou předsedové koaličních stran. Ministři za ODS. Já nevím, co říká Michal Doktor, já nevím, co říká Vlastimil Tlustý.

* LN Já vám to řeknu.

Nenuťte mě, abych na to já reagoval! Bude-li to nákladnější pro státní rozpočet, ministr financí se neoběsí, když zákon neprojde. Ale ministr financí nedovolí, aby se zvýšil deficit státního rozpočtu.

* LN Jen jsem chtěla vědět, co si o Doktorově nápadu myslíte. On by patnáctiprocentní daň ponechal, ale sociální pojištění by snížil o dvě a půl procenta namísto jednoho.

Ale to jedno procento je zátěží dvanáct miliard. Takže dvě a půl procenta zatíží rozpočet třiceti miliardami. Docela bych rád, aby každý, kdo tohle navrhl, navrhl i to, kde vzít těch osmnáct miliard rozdílu. Já se nebudu handrkovat o tom či onom procentu, já jsem povinen snižovat deficity veřejných rozpočtů.

* LN Ale politická realita k tomu patří. A ta je taková, že nebudete mít dost hlasů pro podporu. V sobotu bude mít ODS programovou konferenci. Pojedete tam?

Já opravdu nejsem v ODS.

* LN Já jsem si všimla, že ještě ne.

Slovo „ještě“ není na místě.

* LN Měla jsem asi naivní představu, že tohle je vaše „dítě“ a budete za něj teď bojovat.

Tohle není moje dítě! To je návrh, který řeší politické zadání. Moje dítě není handrkovat se o jedno nebo dvě procenta. Moje dítě je snižování deficitu. Pokud to nebude přijato a nebude nic, je to pro mě přijatelné, protože to není ohrožení deficitu. Pokud můj zákon neprojde, tak se neoběsím.

* LN Co považujete za největší problém daňového systému? Je to obrovské množství - zhruba tři sta šedesát - výjimek?

Výjimky jsou jedna část, a možná ne ta nejzásadnější. Ten největší problém je nesmírně složitý a ikskrát novelizovaný zákon o dani z příjmů.

* LN To spolu přece jasně souvisí -množství výjimek a neustálé novelizace.

Pochopitelně. Někdy se to ale prezentuje tak, že klíčem ke složitosti je množství výjimek. To tak není. Výjimky k tomu přispívají. Naší ambicí je mít velmi jasný, přehledný zákon. Mohu vám garantovat, že ten nový zákon nebude ani z poloviny tak tlustý jako ten starý. A bude stačit. Například nevidím důvod, aby poplatník při doměrce daně platil tu doměrku dřív, než je rozhodnutí pravomocné. Teď je to tak, že on se odvolá, ale musí zaplatit. Já chci, aby to odvolání mělo odkladný účinek a zaplatil poté, co správní rozhodnutí bude pravomocné. Nebo - dnes, pokud je vám vyměřena daň a penále, nejdřív je vám umořováno penále, ale ono pořád nabíhá, protože nabíhá ze stejné částky daně. A přichází spirála smrti. Je logické to otočit. Nejdřív se bude umořovat daň, aby z ní nabíhalo stále menší a menší penále. A pak umoříte penále. Další věc - promíjení daní. Já opravdu nestojím o feudální pravomoc promíjet daně a penále. Chceme to zrušit. Naše zjednodušení tkví v jednoduchém modelu. Platíte jeden odvod vypočtený z jednoho základu vyplněný na jednom formuláři a odvádíte ho na jednom místě. Jestli je v tom výjimek deset, nebo dvacet, není tak zásadní.

* LN Když jich ale je přes tři sta...

Těch teoreticky odstranitelných podmínek je zhruba sto padesát. Ale jejich odstranění není samospasitelné. Nezvýší to příjmy rozpočtu tak výrazně, aby se mohla dramaticky snížit sazba. Byť danit jde úplně všechno. Včetně prezidentské renty a kostelních kasiček. Nikdy jsem nebyl výjimkový fetišista.

* LN Souhlasíte, že pro škrtání výjimek je potřeba mít velmi silnou vládu, která by odolávala tlaku zájmových skupin?

Úplně stejně jako při škrtání dotací. Vyžaduje to politickou odvahu. Myslím, že diskuse o stravenkách to dostatečně prokázala.

* LN A jejich zrušení neprošlo.

Neprošlo.

* LN Proto mě zajímá, zda je tato vláda na rušení výjimek dostatečně silná.

Na rozdíl od jiných daňových revolucionářů já tohle nepokládám za zásadní. Ale vláda na to má dostatečnou odvahu.

* LN Podle vašeho kolegy Petera Chrenka je právě odvaha experimentovat problémem českých vlád.

Myslím, že pan náměstek vzhledem ke svým bohatým mezinárodním zkušenostem komentoval obecně přístup politických reprezentací. No není to hezká odpověď?

* LN Moc. Bude po vašich změnách systém výběru daní efektivnější? Podle dat OECD stát musí vynaložit zhruba dvě koruny deset haléřů na to, aby na daních vybral sto korun. Zatímco v Polsku či Maďarsku je to koruna třicet.

Tato čísla nejsou pravdivá, vycházejí z nekvalifikovaného odhadu z roku 2005. Dnes je tento administrativní náklad kolem koruny třicet. Samozřejmě když se mě zeptáte, kolik uspoříme, můžu vám pohlédnout do očí a říct, že několik miliard ročně, a kdo nevěří, ať si to ověří. Já se ale nedopustím korektního čísla. Každopádně jsou to stovky, možná tisíce zaměstnanců.

* LN Řeknu vám hypotézu. K lednu 2010 Miroslav Kalousek připraví nový daňový systém, volby vyhraje Jiří Paroubek a vybere si do vlády lidovce. A Paroubek s Kalouskem začnou připravovat progresivní zdanění se sazbami deset, dvacet a třicet procent.

Já bych se k tomu nikdy nepřipojil. Co tímhle zdaněním říkáte? Nezvyšujte si svoji kvalifikaci, nesnažte se mít vyšší plat, protože za to budete potrestáni vyšší sazbou. Demotivovat lidi daňovými sazbami mi připadá mírně perverzní.

* LN Takže byste se na této „perverzi“ s Paroubkem nepodílel?

Nedomnívám se, že po roce 2010 budu účasten veřejného života.

* LN Teď jste mě trochu probudil. Vy nechcete příště kandidovat?

Je to předmětem mých vážných úvah. Je to možné. Je to dokonce pravděpodobné. Ale ještě řeknu jeden příklad, kdy se tentokrát nejedná o zvyšování kvalifikace. Pracovitý a šikovný zedník, který pracuje deset hodin denně, a vedle něj líný zedník, který se fláká a dělá šest hodin denně. Proč ten pracovitý má být potrestán vyšší sazbou? Ať mi někdo zkusí odpovědět. Proto jsou sazby deset, dvacet a třicet perverzní.

* LN Věříte, že to Paroubek myslí vážně?

Asi mu to tak vyšlo v průzkumech veřejného mínění.

* LN Nejste zmatený ze své vlastní strany? Mám na mysli dohady a občas až hysterické výkřiky kvůli změnám ve zdravotnictví.

Zmatený nejsem. Jsem trochu zklamaný z toho, že někteří moji kolegové ustupují od reformního úsilí. Nedělat reformy znamená připravovat absolutní sociální frustraci. Musíme reformovat systémy dřív, než bude pozdě. A je to zakotveno v programu, za který jsem zvolen.

* LN Poplatky za děti tam nemáte.

Jsou tam poplatky u lékaře.

* LN Ale ne za děti.

Dobře. Poplatky za děti byly vydiskutovány předsedy koaličních stran. A byl to návrh mého předsedy - a pokládám ho za správný - že nebude žádný časový test pro placení poplatků a bude to kompenzováno navýšením slevy na dani za dítě o dvě stě čtyřicet korun, což je osm návštěv u lékaře. Reforma zdravotního i sociálního systému musí prostě mít jedno společné - více spoluúčasti. A to je mimořádně nepopulární věta. Samozřejmě.

* LN A copak jsou poplatky za děti třeba do deseti let tak zásadní částkou do státní kasy?

Nejsou. Prosím pěkně, reforma nespadne na tom, jestli se za děti budou, nebo nebudou platit poplatky. Bohužel se na to soustředí mediální pozornost.

* LN Tu soustředí vaše kolegyně Šojdrová.

Já také pro klid v domě jsem připraven jít na jakýkoli kompromis.

* LN Člen vedení ODS tvrdí, že poplatky byly provedeny politicky nešikovně. Placení třiceti korun, které lidem vadí nejvíc, mělo být prý zavedeno nakonec, nikoli jako první krok. Souhlasíte?

Jednak po bitvě je každý generál, jednak s tím nesouhlasím. Poplatky jsou velmi edukativní. Opravdu těžko chápu tak drtivé protesty. Narodíli se dítě, vznikne ministrovi financí na to konkrétní dítě výdaj ve výši sto čtrnácti tisíc korun ročně. Na druhé misce vah třicetikorunový poplatek u lékaře. Nevypadá to srovnání směšně? Nevypadá! Teda vypadá! Ale není! Protože těch třicet korun je vnímáno jako asociální zlo, zatímco těch sto čtrnáct tisíc je naprostá samozřejmost, a stejně je to málo. A mou povinností jako ministra financí je říct, že to žádná samozřejmost není. Jestli neuděláme zásadní reformy, tak nebudou prostředky na tyto priority. Jestli budeme dělat hysterické scény kvůli třicetikorunovým poplatkům, tak jednou přijde doba, kdy ty zdroje prostě nebudou.

* LN Mluvil jste o edukativním charakteru. Tím se vracím k první otázce. Co odpovíte soudci Duchoňovi, který říká: „Většina normálních lidí si nyní na chřipky bere dovolenou. To je v rozporu s listinou práv.“?

Že jsem se celý život choval v rozporu s listinou práv a že s tím nějak vyžiju. Vždycky jsem si na tu chřipku vzal dovolenou. Víte, já do omrzení opakuji, že se musíme rozhodnout, jestli chceme akcentovat sociální odpovědnost, nebo jestli chceme akcentovat aktuální spotřebu a sociální populismus. Proto jsem na sjezdu říkal, že se musíme rozhodnout, jestli chceme budovat společnost rovných šancí, nebo společnost regulované rovné spotřeby. Politicky - jestli chceme být těmi křesťanskými demokraty západoevropského střihu, anebo socialisty...

* LN Kteří chodí do kostela.

Ano, kteří se vyznačují tím, že chodí do kostela. Obojí je legitimní.

* LN Kterých lidí jste na sjezdu KDU-ČSL viděl více?

Viděl jsem to jako dvě zhruba srovnatelné síly. Tento sjezd přinesl diskusi, chvíli emotivní, chvíli racionální, nepřinesl žádné usnesení, které by bouralo koaliční smlouvu.

* LN A taky nepřinesl nic nového.

Určitě bych netvrdil, že ano.

* LN Víte, kde jste?

Když se podíváme do programových dokumentů, tak víme. Ale lhal bych, kdybych tvrdil, že necítím odstředivé tendence doleva. Ty tendence sílí, to je fakt.

* LN Vylučujete, že byste někdy ještě chtěl kandidovat na předsedu KDU-ČSL?

Já jsem nikdy v životě nic nevyloučil. Ale pokládám to za téměř, téměř absolutně nepravděpodobné. Za této situace nemohu být předsedou křesťanských demokratů a předsedou lidovců být nechci.


Zdroj: 26.4.2008, Lidové noviny, autor: Renata Kalenská

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.