CZ EN

Ministerstvo financí se pokouší prosadit přenesenou daňovou povinnost více cestami

Ministerstvo financí se ohrazuje proti tvrzení, že by jeho snaha v oblasti přenesené daňové povinnosti (reverse charge) na poli Evropské unie byla marná. Bohužel však musíme souhlasit s tím, že vzhledem k přístupu Evropské komise k daňovým únikům je poněkud strastiplná, což jsme však od počátku věděli a opakovaně nad tím vyjádřili znepokojení. Resort měl od počátku dvě možnosti - buď postupovat podle Směrnice o DPH a požádat Komisi o výjimku na širší uplatnění této metody, což Česká republika iniciovala a společně s dalšími třemi zeměmi udělala, nebo jít cestou změny evropské legislativy.

Začali jsme s první možností, která byla Evropskou komisí zamítnuta. Rozhodnutí Evropské komise Ministerstvo financí respektuje, nicméně v úsilí o větší flexibilitu při boji proti karuselovým podvodům a konkrétně při uplatňování metody přenesené daňové povinnosti bude i nadále pokračovat a soustředí se na možnost druhou. Jak již Česká republika deklarovala v rámci jednání Rady ECOFIN, máme zájem testovat možnost širšího uplatnění přenesené daňové povinnosti prostřednictvím pilotního projektu podobného tomu, který byl připraven Komisí v roce 2008 pro Rakousko. Tomu vydala Komise Sdělení, v němž stanovila parametry pro pilotní režim všeobecné přenesené daňové povinnosti. Z politických důvodů však Rakousko po volbách k jeho realizaci nepřistoupilo. Předchozí snahy Německa a Rakouska nehodnotíme jako neúspěch.

Evropský parlament má v daňové oblasti pouze konzultační úlohu. Legislativní iniciativu daňových návrhů leží výhradně na Komisi a schvaluje ji vždy jednomyslně Rada. Žádost byla Komisi podána řádnou procedurou a po pečlivých konzultacích na všech úrovních.

Přenesená daňová povinnost neznamená konec systému DPH, jak je v článku nesprávně vyvozováno. Stěžejní prvky daně jako je základ daně, sazby, osvobození atd. zůstávají stejné. DPH zůstává, jen je vybíráno účinnějším způsobem. Je zcela běžné, že členské státy EU vybírají daň různými způsoby i v harmonizovaném systému. Česká republika nepožaduje celounijní rozšíření, ale možnost, aby si mohla přenesenou daňovou povinnost zavést společně se státy, které o ní mají zájem.

Odhad ročního objemu podvodů na DPH představuje v EU 168 miliard eur, což je nepochybně důvodem k zamyšlení se nad efektivitou společenství v boji proti daňovým únikům. Navrhovanou metodou přenesení daňové povinnosti lze řetězovým podvodům, které jsou příčinou podstatné části daňového úniku v oblasti DPH, předejít. Postoj Evropské komise považujeme v dlouhodobém horizontu za neudržitelný, neboť nelze na jedné straně požadovat od členských států, aby zlepšily výběr DPH, který je jejich odpovědností a na druhé trvat na odmítání opatření, která jsou k dispozici. Česká republika bude i nadále pokračovat ve snaze zlepšit situaci ohledně daňových podvodů v DPH v EU, neboť věříme, že se jedná o jeden z nejvážnějších ekonomických a politických problémů tohoto regionu.

Andrej Babiš
ministr financí

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.