CZ EN

Alena Schillerová o EET v pořadu 90´ ČT24

Rozhovor s Alenou Schillerovou, náměstkyní pro daně a cla
Zdroj: ČT 24 | Datum: 24.10.2016 | Rubrika: 20:00 | 90' ČT24

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Alena Schillerová, náměstkyně ministra financí, je hlavním hostem dnešní Devadesátky. Dobrý večer přeju.

Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně ministra financí pro daně a cla
--------------------
Dobrý večer.


Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Nutno říct, paní náměstkyně, že diváci mají o téma zájem, těch otázek je doslova smršť a jsou povětšinou velmi praktické. Pojďme se na ně podívat. Kateřina: "Podléhají evidenci platby převodem na bankovní účet?"
      

Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně ministra financí pro daně a cla
--------------------
Nepodléhají.


Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Mirek: "Dobrý den, proč se EET vztahuje na platby kartou?"


Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně ministra financí pro daně a cla
--------------------
Na platby kartou se vztahuje z toho důvodu, že byl to zásadní požadavek finanční správy, když se zákon připravoval, právě kvůli komplexnosti všech těch plateb. Velice těžko by se prostě potom prováděla analytická činnost, proto se platby kartou zahrnuly také pod hotovostní platby podle tohoto zákona.


Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Květa: "Musí se do evidence zapojit i neplátci DPH?"

Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně ministra financí pro daně a cla
--------------------
Ano, všichni, kteří přijímají platby v hotovosti.


Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Renáta: "Bude evidováno spropitné? Musí podnikatel vystavit účtenku, když zákazník nechce?" Tedy nejdřív spropitné, to byla velká kauza takové 2, 3 měsíce zpátky.

Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně ministra financí pro daně a cla
--------------------
Ano, byla to velká kauza, ke které finanční správa přijímala metodické stanovisko, tedy nastavila správní praxi. Spropitné podléhá evidenci tržeb, záleží na tom, kdo si spropitné ponechá. Pokud náleží zaměstnanci, tak spropitné nepodléhá evidenci tržeb, protože příjmy ze závislé činnosti jsou vyňaty, pokud si ponechá, podnikatel, tak podléhá evidenci tržeb a o něm evidovat.


Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
A ta druhá část? Je nutné vystavit účtenku, když ji zákazník nechce?

Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně ministra financí pro daně a cla
--------------------
Ano, ano, vždy musí podnikatel vystavit účtenku.


Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Co s takovou účtenkou, pokud si ji zákazník nepřevezme?

Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně ministra financí pro daně a cla
--------------------
To je samozřejmě častá otázka, zda zůstane ležet na pultě nebo zda bude vyhozena do koše, to je druhá věc, ale vystavit ji podnikatel vždycky musí.


Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Nikola Petroláková: "Dobrý večer, zajímalo by mě, jak se budou evidovat tržby v místech, kde není připojení k internetu? Například sklepní vinárny, horské chaty a podobně. Děkuji za odpověď."

Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně ministra financí pro daně a cla
--------------------
Tady bych chtěla zdůraznit, že to je jeden ze základních mýtů, které se objevují, že to bude velký problém. Není to problém. Zákon o evidenci tržeb na takovou situaci pamatuje a v případě, že skutečně není možné připojení na internetu, ten příklad je naprosto čítankový, horská chata někde hluboko v horách, kde není připojení k internetu, tak si může požádat podnikatel o evidování v takzvaném zjednodušeném režimu, to znamená, že správce daně posoudí, vydá rozhodnutí. On potom neeviduje, to znamená, účtenka neobsahuje ten fiskalizační identifikační kód, ale vlastně eviduje, bude evidovat jednou za pět dnů někde z místa, kde je připojení možné.


Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Takže jednou za pět dnů musí nutně sjet z hor dolů do údolí evidovat.

Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně ministra financí pro daně a cla
--------------------
Tak on určitě sjede pro zboží.


Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Karolína: "Jak se řeší situace, kdy podnikatel vystaví fakturu a napíše do ní způsob úhrady převodem na účet, ale zákazník uhradí částku v hotovosti na pokladně. Musí podnikatel tržbu evidovat?" To je zásadní změna pro tu povinnost evidovat.

Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně ministra financí pro daně a cla
--------------------
Ano, i pro tuto, pro tuto situaci, která je popsaná v dotazu, musí být evidováno, protože vlastně musí být evidováno o všech platbách v hotovosti. Můžeme se potom bavit o nastavení správní praxe finanční správou u takzvaných ojedinělých plateb, ale skutečně ty budou, za ty musíme považovat naprosto ojedinělé platby, že by se třeba jednalo o jednu platbu za rok nebo o nějakou platbu, která je výjimečná vzhledem k předmětu podnikání, například podnikatel podniká v určitém předmětu podnikání a najednou prodá majetek.


Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Sama jste asi dvakrát řekla, že to je častá otázka. Neukazuje to, že lidé i diváci čtyřiadvacítky se ptají vlastně pořád stejně, že v zásadě nejsou připraveni na to, co přijde? Protože neumí odpovědět ani na elementární, jasné otázky?

Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně ministra financí pro daně a cla
--------------------
Já si nemyslím, já si myslím, že tím, že se blíží účinnost zákona o evidenci tržeb, protože první fáze nám vstoupí v účinnost 1. 12. 2016, tak samozřejmě podnikatelé začínají přemýšlet o tom, začínají se připravovat a toto jsou naprosté praktické dotazy. Já jsem ...


Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Počkejte, teď by zřejmě už měli spíš se nechat zaevidovat, ne, že by začali přemýšlet.

Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně ministra financí pro daně a cla
--------------------
Typická česká povaha nechávat všechno na poslední chvíli. Už jenom to, že o autentizační údaje požádalo zatím jenom asi 16 tisíc podnikatelů, svědčí o tom, že necháváme všechno na poslední chvíli a já velmi apeluju na podnikatele, zvlášť na ty z první fáze samozřejmě, aby požádali o autentizační údaje finanční správu co nejdřív.


Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
No, zatím podobné apely příliš nezůstávají vyslyšeny. Ptám se naprosto jasně, nebylo na místě EET odložit, tak jak navrhovala opozice?

Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně ministra financí pro daně a cla
--------------------
Určitě ne. Určitě ne.


Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Proč?

Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně ministra financí pro daně a cla
--------------------
Já zastávám názor, že v tuto chvíli, kdy zákon nemáme ještě v plné účinnosti, tam nastupuje první fáze do své účinnosti 1. 12., by bylo velice nemoudré odkládat účinnost zákona, který není ještě účinný, navíc připravuje se řada softwarových firem, ty firmy už dneska nabízí své produkty, jsou připraveny, zkouší si tato prostředí, to znamená, že určitě by jim vznikaly škody, řada firem, podnikatelů, samozřejmě je jich řada těch, kteří ještě se nepřipravují, ale je řada těch, kteří se připravují. I ti by určitě nebyli spokojeni a řada podnikatelů možná nedostávají takový prostor v médiích, volá po zavedení evidence tržeb, takže určitě ne.


Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Rozebereme podrobně už za chvíli.
Www.hydeparkct24.cz, to jsou internetové stránky, na kterých s Alenou Schillerovou můžete o elektronické evidenci tržeb chatovat. Vám s tím pomůže naše asistentka, která vám pomůže odpovídat na dotazy diváků.

Firmy se připravují na start EET

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
A já připojím, že na zavedení elektronické evidence tržeb by mohl vydělat nejen stát, ale taky firmy poskytující její řešení. Na svou šanci se proto připravují i tři největší čeští telefonní operátoři. Své podnikání tím chtějí rozšířit o další oblast. Stejně jako oni ale nabízejí přístroje se softwarem nutným pro zpracování údajů o EET i desítky dalších firem. Některé z nich se svým řešením uspěly i v zahraničí, například v Chorvatsku a nebo na Slovensku a řada menších společností potom podnikatelům nabízí třeba jen aplikace, které mohou pracovat s jejich současnými registračními pokladnami. Paní náměstkyně, toho softwaru se týká i dotaz Emila Grünwalda: "Někteří podnikatelé, pro které by bylo příliš drahé pořizovat si tiskárnu na tisk účtenek, vymysleli takové řešení, že zákazník dostane pouze předtištěný papírek s internetovou adresou, kde si může sám najít elektronickou účtenku. Je to legální postup?"

Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně ministra financí pro daně a cla
--------------------
Tak toto je úplná novinka, se kterou přišla média dnešní den a my jsme samozřejmě okamžitě začali s finanční správou řešit ...


Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Minulý týden.

Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně ministra financí pro daně a cla
--------------------
Já myslím, že to je otázka opravdu velice krátké doby, ale samozřejmě my už na to nějaké řešení máme. To je ten život, to je, co píše ten život, a proto vlastně nejste schopni do zákona dostat všechno a musíte to dostávat do metodických pokynů. Já bych řekla, že cílem a účelem povinnosti vystavit účtenku je zejména přenos informace od podnikatele zákazníkovi. To znamená, to je klíčové. To znamená, tento postup by sám o sobě je legální a samozřejmě především se bude týkat různých, různých třeba slevových portálů a těchto, těchto podobných podnikatelských aktivit, to znamená, tam, kde se komunikuje elektronicky, takže tam vůbec nevidíme problém, ale samozřejmě neumím si představit, že by přišla nějaká stará dáma nebo stará babička, nechci se nikoho dotknout, nakupovat a bylo jí řečeno, že tady má odkaz na internetovou adresu a ona by vůbec nebyla schopna. To znamená, tam bude velice podstatné ten přenos té informace zákazníkovi od podnikatele.


Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Takže se nedá říct: "Je to v pořádku." Je to vždycky případ od případu?

Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně ministra financí pro daně a cla
--------------------
Bude to případ od případu muset posuzovat, přesně tak.


Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
To asi není úplně dobrá informace pro podnikatele, kde zjistí, že zrovna ten jejich konkrétní případ je v pořádku? Když si koupí pouze tento software?

Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně ministra financí pro daně a cla
--------------------
Je to důležité, tak já si myslím, že to je otázka nejen toho softwaru, ale samozřejmě předávání těch účtenek, to znamená, tam je velice důležité to, jak ten zákazník je s tím komfortní a zda prostě, já se domnívám, že se toto bude týkat především elektronických služeb, slevových portálů a těchto. To znamená, pokud vlastně by ta informace o té účtence se k zákazníkovi nedostala, nebylo vůbec možné, aby se k němu dostala, tak tak postupovat nelze, stejně tak, kdyby ten zákazník s tím nesouhlasil. Samozřejmě finanční správa na to reaguje a připravuje podrobné, podrobné stanovisko výkladové k tomu.


Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Ale tím v zásadě říkáte, že je lepší toto nepořizovat, protože nikdy nevíte, jestli nepřijde zákazník a neřekne: "Tohle mi nestačí."

Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně ministra financí pro daně a cla
--------------------
Já si osobně myslím, že to takhle se nedá uzavřít, protože máte třeba typy slevových portálů a tam je logické, že se s takovouto formou, s takovouto firmou, že s takovouto firmou vydávání účtenek počítá.


Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Ještě poslední věc mě zajímá. Taky to bylo v médiích, co říkáte tlačítkům Mimo evidenci, kterou mají některé ty programy, docela velká část těch programů a je možné tak vydávat lístky, aniž by došlo k zaslání té informace do centrální evidence. Je to košér, když to řeknu lidově, je to v pořádku?

Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně ministra financí pro daně a cla
--------------------
Není to, není to samozřejmě, nedá se říct, že by to nebylo v pořádku, protože vemte si, že evidence tržeb, tak jak tady bylo několikrát řečeno, se bude postupně nabíhat ve čtyřech fázích, takže podnikatel ...


Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Chápu, ale je to zneužitelné, to jistě uznáte, je možné tento postup ...

Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně ministra financí pro daně a cla
--------------------
To souhlasím, je to, souhlasím.


Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
... použít i tam, kde evidováno má být.

Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně ministra financí pro daně a cla
--------------------
Podnikatel má dvě možnosti. On, dejme tomu, naúčtuje provozovně, už provádí aktivity, které podléhají evidenci tržeb a na jiné třeba ne, anebo prostě má určité typy na provozovně, kdy už je to v první fázi, ve druhé fázi, ve třetí fázi, takže on použije tlačítko na ty, na ty tržby, které nepodléhají evidenci, takže je to možné takto použít. Samozřejmě nic mu nebrání tomu, aby evidoval okamžitě, pokud to odpovídá jeho podnikání, chce všechno.


Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Chápu, je to zneužitelné a na tom se shodneme. Bude to někdo kontrolovat?

Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně ministra financí pro daně a cla
--------------------
Je to zneužitelné. Určitě. Kontrolou ...


Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
A jak.

Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně ministra financí pro daně a cla
--------------------
... kontrolou evidence tržeb se bude zaobírat asi 400 kontrolorů ze strany celní správy, to bude zhruba sto lidí a z hlediska finanční správy zhruba tři sta lidí, ti budou provádět kontrolní nákupy a budou samozřejmě, budou samozřejmě tyto věci kontrolovat také.


Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Paní náměstkyně, já vám děkuju. Přeju hezký večer, díky, že jste přišla. A ještě doplním, že evidence tržeb není v rámci Evropské unie novinkou, to už jsme dnes zmiňovali. Přidám tedy i závěrečné srovnání. V určité formě funguje u 17 členů unijní osmadvacítky, u většiny z nich platí EET pro víc sektorů ekonomiky? A tyto země jsou označeny zeleně. Jedná se například o pobaltské státy a nebo země jižní Evropy. EET používají i státy blízko Česka, jako Slovensko, Polsko, Maďarsko a nebo Německo. U západních sousedů ale evidenci podléhá jenom taxislužba, no, a v Belgii potom jen sektor stravování. Oba státy, kde pletí EET jen omezeně, jsou vyznačeny žlutou barvou. Česko se chce nejvíc inspirovat plošným chorvatským modelem, tedy kromě tohoto balkánského státu používá i Slovinsko a nebo Maďarsko.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.