CZ EN

MF k vyjádřením Tomáše Prouzy na adresu schválené regulace on-line hazardu

Ministerstvo financí se důrazně ohrazuje proti tvrzení Tomáše Prouzy (ČSSD) o neúčinnosti parlamentem schváleného postupu při regulaci hazardu. Navržený způsob blokace je běžně užíván v mnoha dalších vyspělých evropských zemích. Blokace je navíc pouze jeden z pěti instrumentů, které loterijní zákon pro boj s nelegálním on-line hazardem přináší. V kombinaci se zákazem nelegální reklamy, blokací plateb, možností dodatečného zdanění a finančních sankcí za provozování nelegálního on-line hazardu, představuje osvědčené opatření, které výrazně zkomplikuje život organizovanému zločinu na internetu.

Řízení o zařazení internetové stránky na seznam nepovolených internetových her bude probíhat ve standardním režimu správního řízení, o blokaci tak v žádném případě nebude svévolně rozhodovat žádný úředník ministerstva. Na všechna tato řízení se budou aplikovat veškeré instituty a právní záruky obsažené ve správním řádu ČR včetně možnosti soudního přezkumu správního rozhodnutí. Navíc, ještě před zablokováním stránky má provozovatel možnost soudního přezkumu a může se obrátit na správní soud s návrhem na odložení zápisu do doby vydání soudního rozhodnutí. Jinými slovy, v případě jakýchkoliv pochybností je to soud a nikoliv Ministerstvo financí, kdo bude rozhodovat.

Po technické stránce zákon zcela záměrně nenařizuje konkrétní způsob provedení blokace s cílem předejít situaci, kdy by v budoucnu došlo k technickému posunu ve fungování internetu a následně by bylo zapotřebí zákon měnit. Ministerstvo počítá s tím, že konkrétní způsoby provádění nařízené blokace metodicky specifikuje. Díky tomu bude moci v případě potřeby pružněji reagovat na vývoj a změny v dané oblasti. Zároveň tímto způsobem dává zákon možnost poskytovatelům internetu zvolit si takový způsob splnění příslušných ustanovení, který jim bude nejlépe vyhovovat.

Argument, že tento způsob blokace stránek nemá v EU obdoby, není pravdivý. Blokaci webu jako nástroj regulace hazardu dnes využívá 18 států EU. Z toho 14 států používá cestu správního rozhodování a pouze 4 cestu soudního rozhodování. Ze zahraniční zkušenosti je dále zřejmé, že blokace nelegálních stránek s hazardními hrami není užívána nijak masově, např. v Dánsku se aktuálně blokuje pouze 12 stránek. Také Ministerstvo financí bude postupovat maximálně šetrným způsobem – před zahájením každého správního řízení bude žádat nelegálního provozovatele o sjednání nápravy. Samotná blokace bude uplatněna až v nejzazším případě.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.